Andersfors Bruk

Dellenportalen har samlat ihop fakta från intervjuer, fastighetspapper och i olika arkiv om Andersfors Bruk. 

Allt material i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande

 

ab-001-andersfors-herrgard

 Andersfors karta


Här finns fler bilder från Andersfors www.sockenbilder.se


Det gamla magasinet hotas av rivning. helahälsingland.se


Läs mer om smedjor och masugnar


Följ oss på Facebookoch dela gärna den här sidan med dina vänner


Gillar du den här sidan, glöm då inte att klicka på Gilla-knappen. Tack!


Var den här sidan intressant? Glöm då inte lägga den bland dina favoriter.


Har du en egen hemsida får du mycket gärna länka till oss

kal-007-anderforsRiksantikvarieämbetets karta visar alla kulturlämningar

Några glimtar ur Andersfors Bruks historia

Den man som givit Andersfors bruk sitt namn hette Anders Smaræus; varifrån han var kommen eller var han var bosatt framgår inte vare sig av kyrkböckerna i Bergsjö eller av handlingarna i Strömsbruks arkiv varifrån dessa uppgifter är hämtade. Av de gamla handlingarna framgår dock, att Anders Smaraeus var ägare av tre hemman i Norra Älgered och Fiskvik samt Södra Älgered nr 5. Sedan Smaraeus till Bergskollegium ingivit ansökan om, att vid Ängbotjärns utlopp i Norra Älgered få anlägga en råstålshammare och härd och tvenne garvstålshammare med tillhörande ässjor, för att därstädes, till garvstål förädla 400 skeppspund tackjärn förrättades av bergmästaren i orten behörig undersökning den 6 aug. 1793. Därjämte hade Smaraeus sökt tillstånd att uppföra en masugn för att genom egen blåsning tillverka tjänligt ämne till garvstålstillverkningen.

Först år 1806 kom dock smidet i gång vid Andersfors, men någon masugn blev det dock aldrig.
Protest mot byggandet anfördes av Strömsbruks ägare, visserligen sade man sig ej frukta några storverk av Smaraeus planer ”ty han var känd för att endast påbörja men aldrig fullborda något”.
Platsen för anläggningen låg nu mitt i Strömsbruks, Franshammars bruk och Gnarps masugns intressesfär, varför de på det bestämdaste protesterade, men ännu skarpare Hedvigsfors bruk som genom det Wallejska konkursboets kreditorer förklarade, att Smaraeus ej kunde styrka sin rätt till varken vatten, mark eller kolfångst. På tillfrågan varifrån Smaraeus räknade på malm till den egna blåsningen uppgav han gruvor i Bjuråker och Färila, samt Utö och Herrängs gruvor i respektive Södermanland och Uppland.
Smaraeus var dock i stånd att styrka sin rätt till vattenfallet och marken ävensom till dammfästena, därjämte han slutit betryggande avtal med bönderna från angränsande orter om kolleverans.

Den 8 sept. 1806 fick Smaraeus Bergskollegiets privilegium att på angiven plats uppföra en hammare och två härdar varav den ena skulle komma att utnyttjas till 450 skeppspund årligt stångjärnssmide och den andra till 300 skp. ämnessmide årligen. Därjämte fick han tillstånd att upphandla 300 skpp. tackjärn årligen från Nya Kopparbergs bergslag. Dessutom skulle han av nämnda bergslag få inköpa 140 skpp. som blandningsjärn till stångjärnssmidet, det återstående stångjärnssmidet skulle täckas med 310 skpp. eget tillverkat tackjärn.
Hammarskatten skulle bli 9 skpp. årligen och för ämnesjärnet 6 skpp.
Av handlingarna i arkiven framgår icke när Samaraeus avhändt sig Andersfors bruk eller när han avlidit. År 1820 hade bruket en ny ägare, Johan Tranberg, han var född i Filipstads landsförsamling år 1755. Om brukspatron Tranberg varit ogift eller om hans familj vistats på annan ort framgår ej av kyrkoböckerna ty endast hans namn står antecknat. Han avled på Långvinds bruk i Enånger den 15 april 1827.

När nu smidet kommit igång måste det ju givetvis kallas kunniga smeder och tjänstemän till bruket, i kyrkböckerna finna vi namnen bokhållaren Hanc Knöppel född i Brattfors i Värmland 1792 inflyttad från Enånger 1824. Mästersmeden Jakob Sundberg, född i Voxna 1753 inflyttad från Valbo 1807. Klensmeden Anders Järnkrok född i Enånger inflyttad från Norrbo 1817, samt hammarsmederna Elias Kvist från Siljansfors och Benjamin Berg från Strömsbruk o. s. v.

Av de gamla handlingarna framgår vidare, att brukspatron Johan Tranberg den 14 febr. 1824 skänkte bruket till inspektoren Tranbergs minderårige son Per, i kyrkboken står antecknat, att Per Tranberg var född i Enånger 1815. Andersfors hade då alltså en nioårig brukspatron, han synes vara inflyttad först år 1835 och då från Viksjöfors. Hans fru var född i Säbrå och hette Vendela Charlotta Catarina Jakopson, de avflyttade till Säbrå år 1839.
Från denna tid finna vi som inflyttade, inspektoren Adolph Mauritz Vågström från Attmar 1837 och mästersmeden Anders Fagerström från Ore i Dalarna.

På obekant datum sålde brukspatron Per Tranberg bruket till brukspatron filosofie magister Leonard Magnus Wærn, han var född i Adolfsfors bruk i Värmland år 1812 och inflyttad från Varnums socken i Älfsborgs län 1839, han avflyttade till Lottefors 1849. Som samtida till honom finna vi inspektoren Thord Stenberg inflyttad från Torshälla 1842 samt skogvaktaren Anders Arvidsson inflyttad från Ore 1847. Brukspatron Waern erhöll laga fångst på Andersfors den 2 febr. 1840, bruket bestod då av en hammare med två härdar för en årlig tillverkning av 750 skpp. stångjärn.
Enligt vad som framgår av P. H. Widmarks beskrivning synes även trävarurörelse och jordbruk ha bedrivits i samband med smidet, trävarorna bestod mest av bjälkar som fraktades ned till Jättendal där lastageplats var anordnad.
Att jordbruket varit betydande framgår av nämnda beskrivning för år 1847 då vid Andersfors fanns 70 kor, 10 ungdjur, 2 oxar, 45 får och 10 svin. Folkmängden var vid 1847 års början vid bruket 110 personer fördelade på 23 hushåll.
Andersfors var då skattelagt till 20 öres 1 pgl. skatt. Den 31 okt. 1849 sålde brukspatron Waern bruket till S. F. Säve som den 5 dec. 1862 sålde detsamma till G. M. Säve. Deras namn står icke upptaget i kyrkoboken Bergsjö varför man får ta för givet att de vistats på annan ort. Som samtida till dem finna vi inspektoren Daniel Silén inflyttad från Hassela 1853, bokhållaren Emil Gustaf Vallmo från Sävnäs avflyttad till Dalfors 1861, inspektoren Fritz Johan Vallmo inflyttad från Bjuråker 1855.
I handlingarna från Strömsbruk står antecknat: ”År 1866 ägdes Andersfors av Lennart Lind som i köpekontraktet av den 22 febr. 1867 sålde det till C. E. Asp”. Ej heller deras namn står antecknat i kyrkoboken.
Inspektor vid bruket under denna tid var Herman Jakobsson född i Svärdsjö 1823 och avflyttad till Attmar 1862.
Ekonomiska svårigheter synes ha lagt hinder i vägen för bruksdriftens fortsättande, fastigheterna voro intecknade för vad de kunde anses vara värda, för lån till avlidne livmedikus Fredrik Säwe och försåldes på exekutiv auktion den 29 juli 1868 till disponenten för Strömsbruk, Fabian Terssmeden som därå erhöll laga fångst den 8 dec. 1869.
Med detta är järnets tidsålder praktiskt taget slut vid Andersfors, lite klensmide bedrevs ännu några år tills det definitivt upphörde år 1873.
Sedan Strömsbruk blivit ägare till Andersfors drevs det som jordbruk på 1870-talet. Från denna tid finna vi befallningsman Lars Härdelin inflyttad från Årsunda 1869, han beskrivs som en ovanligt duktig och kunnig ledare för jordbruket som även införde kunniga jordbruksarbetare från södra delarna av landet.
Kreatursbesättningen var då omkring 50 kor och 20 hästar samt egen mejerianläggning. Som hans samtida finna vi inspektoren Carl Vilhelm Segerstedt från Nykyrka, inspektoren Axel Lunding från Uppland, rättaren Olov Anton Vestman från Kila och mejerskan Selma Augusta Nordstedt från Högbo samt till sist skogvaktaren Frans Vilhelm Vahlstrand, avflyttad till Hudiksvall 1881.

Detta är sagan om det förgångna, en ny tid går fram över det gamla bruket med en ny generation som knappast anar vad som en gång varit. Det gamla är förgånget, men ännu vilar ”Hag-Lisas” sagoskatt i ostörd ro vid Ängbodarna.

Källa:
BERGSJÖ-BYGDEN 1948
Av Anselm Nordh
Avskrift:
Viveca Sundberg

 


Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken, eller Swisha till 073-600 42 78
Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *