Mellan Hästås och Västtjär

Dellenportalen har samlat uppgifter om, platserna Hästås och Västtjär från intervjuer, böcker och i olika arkiv.


Följ oss på Facebookoch dela gärna den här sidan med dina vänner


Om du gillar den här sidan  glöm då inte att klicka på Gilla-knappen. Tack!


Var den här sidan intressant? Glöm då inte lägga den bland dina favoriter.


Har du en egen hemsida får du mycket gärna länka till oss


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Se Ilsbo sockenbilder från Västtjär och Lilla Hästås


Glöm inte ange dellenportalen.se som källa för eventuella uppgifter du hämtar.

 

ha-021karta
Mellan Järnblästen och Västtjär ligger fäbodvallen Gammelvallen och Sniverberget

Hästås – fäbod tillhörig forsabyarna Hamre, Hedsta, Smedgården och Rumsta. Vallen tidigast omnämnd 1639.

ha-002-hastas
Hedstastugan till höger med sin in-och överbyggda jordkällare. Om ni vet vilka personerna är, kan ni väl höra av er.

ha-003-hastas
Den hoprasade Hedestastugan med sin gapande jordkällare i bakgrunden
____________________________________________________________________

Nedanför Hästås, ligger den fina badvänliga Bjärtsjön som rinner ut mot Ilsbo genom Västtjärsån.


 

Kolmilan i Ilsbo

 

Se kolning i Moviken 2006


Se kolmilan i Ilsbo 2007


Se kolmilan i Västtjär i HT år 2010


Se Kolmilan tänd i HT 2012


Se Kolmilan på YouTube 2012


ha-027-milan-2012
Kolmilan tänds 2012

ha-028-milan-2012
Kolmilan 2012

ha-029-v-s-b-b
Viveca Sundberg i diskussion med Börje Berglöf, skymtar gör Melvin 8 år.

ha-030-b-b-matsson
Börje Berglöf blir omkramad av Jonny Matsson från Hög som var där för att visa upp en av sina veterantraktorer 2012.

ha-031-melvin
Melvin Arvhem 8 år som hjälpt till med kolmilan har nu fått en nygräddad kôlbulle.

ha-032-
Det var fler som var hungrig. Här är det Melvins mormor Viveca Sundberg som får sig en smakbit. 2012.


Se kolmilan Hulda tänd 2017


I Västtjärsån har det funnits sju vattenverk som nu är borta.

ha-004-karta
Västtjärsån på 1800-talet

ha-022-kart
Västtjärsån

Mackes Sågen, f.d. såg å det samfällda området vid Västtjärsån
Sågen revs omkring 1890. Namnet efter en delägare i sågen, Jakobsson, också kallad Snus-Jakob.

Svenerikskvarnen, f.d. kvarn vid Västtjärsån, Den västligaste av de båda kvarnarna vid ån. Namnet efter ägaren från gården Sven-Ers (Innigården) å Västtjär.

ha-006-kvarn
Linnsperseskvarnen, f.d. kvarn vid Västtjärsån.

Den östligaste av de båda Kvarnarna vid ån. Namnet efter ägaren Linns-Per från gården Linses å Västtjär.

ha-007-per
Linnsperseskvarnen

 

ha-008-par
Bilder på Per Sjöberg (Linns-Per) Per och Brita Sjöberg

ha-009-gevar

ha-010-b-kvarnhjul
Alla bilder från kvarnen ägs av Ilsbo Hembygdsförening

ha-011-viveca
Viveca står här vid den övre stensättningen Här fortsätter den mäktiga stengrunden

ha-012-fundament

ha-013-brate

ha-014-ratt
Bilder från det som återstår av den stora kvarnen

______________________________________________________________________

Hitta till grottan på Sniverberget genom att klicka här på Enirokartan
Till Gammelvallen kan man åka bil, men sen får man gå sista biten fram till grottan.

Klicka på Gammelvallen för att läsa mer om denna fina fäbodvall

ha-026-gammelv
Gammelvallen 1935. Troligen är flickan i hatt Marta Jonsson Norrbobyn, Bilden ägs av hennes dotter Ingegerd Nilsson

VISAN OM GAMMELVALLEN

I en glänta i skogen,
ja i storskogens famn
finns en pärla
med ett gammalt namn
I granen och i furn
går ett svagt litet sus
liksom i björken vid den
lilla bäckens brus.

Refr:
Till fiolens spel
och till jäntornas trall
går vi fler och fler
till vår kära Gammelvall

Då skogens knoppar svälla
och sommarn snart är här
vi alla börjar längta
för snart till valls det bär.
Ja först så går då pigan
med en korg på sin arm
och tänker på somrar
med glädje och med harm

Refr:
Till fiolens spel
och till jäntornas trall
går vi fler och fler
till vår kära Gammelvall

När lördags-kvällen kommer
allt är pyntat och klart
där borta på stigen
kommer kära vännen snart,
och så möts de båda i en
ljum sommarvind
och pojken smeker flickan
så ömt på hennes kind.

Refr:

Till fiolernas spel
och till jäntornas trall
går vi fler och fler
till vår kära Gammelvall.

Där utpå myren börjar
älvorna sin dans,
i Snifferbergs grottan
putsar trollen sin svans.
Ja snart är sommarn borta
ja tänk vad tiden går
och ur ögat torkar vi
en liten avskeds-tår

Refr:

Till fiolers spel
och till jäntors trall
går vi alla ner
från vår kära Gammelvall.

Melodi: Okänd från Ilsbo
Text: Bläst-Olle Skoglund Ilsbo, i juni 1983.
Avskrift, Greta Skoglund 2016.


Klicka här för att se alla fina bilder från Gammelvallen på Sockenbilder Ilsbo

ha-020-karta

Grottan på Sniverberget.

ha-023-snitsel

Följ traktorvägen/stigen som går från Gammelvallen mot Nyvallen o Granås, fram till den orörda granskogen. Där går en stig tvärt till höger, riktning mot Sniverberget. Stigen är uppmärkt (av Dellenportalen) med rödvita plastband fram till grottan. Avstånd från Gammelvallen ca en kilometer.

Grottan som är minst 30 meter djup, ligger väl dold på en trädbevuxen avsats

ha-024-grottan

Grottan ligger på en avsats och kan bara upptäckas när man kommer riktigt nära.

ha-016-viveca

Viveca i grottöppningen

ha-017-grottan

Den här bilden inifrån grottans öppning har tagits av Mats Olof Lundberg i Västtjär. Det är han som med ett 30 meter långt rep tagit sig in i grottan så långt repet räckte. Och där fortsatte grottan säger han, men han återvände.

ha-025-grottan-26-9-16
Den 26 september 2016 besökte Malin Arwhem och hennes son Melvin grottan.
Melvins mormor Viveca Sundberg tog bilden.
_____________________________________________________________________

ha-018-stenugn
Stenugnen vid Sniverberget

Här ligger Gammelvallen se Enirokarta


Stenugnen vid Sniverberget

Utefter landsvägen som slingrar sig efter Västtjärsån, ligger på dess södra sida, Gammelvallen och Sniverberget. Där har det troligen varit stor verksamhet en gång i tiden. I dalgången mellan bergen strax söder om Gammelvallen finns tre fångstgropar, men platsen är mer känd för grottan på Sniverbergts norrsida och Stenugnen på dess södra sida.

Stenugnen som ligger på Sniverbergets södra sluttning, direkt på sockengränsen, vittnar om att där har man framställt tjära. Tjärdalen som funnits här har i framkanten varit uppbyggd på stolpar och varit större än tjärdalar som brukade göras i mindre sluttningar.

Ugnen som finns här, har som sig bör en öppning upptill där rännan med tjära från tjärdalen rann ner i den i stenugnen placerade tunnan.

ha-019-tjärdal

Detta är en sida ur Skogsstyrelsens bok, Kulturmiljövård i skogen. I boken finns även en bild på en stenugn liknande den som finns här vid Sniverberget.

 

Tjärdal, kortfattad beskrivning
Tjäran framställdes i tjärdalar som hade en trattformad botten. Oftast var de nedgrävda i en backe eller som här i en sluttning.
För att fullborda den nödvändiga trattformen byggdes en svängd vägg av kluvna stockar eller brädor som bars upp av stöttor. Tvärs över trattens sidor lades kluvna klampar med rundsidan uppåt som täcktes med väl tillpackad, helst lerblandad jord. Jorden täcktes sedan av granbark och näver.
I trattens botten fanns ett urtappningshål varifrån tjäran rann ner till en ränna eller borrad stock i vars yttre ände fanns ett uppsamlingskäl.
Dalen fylldes med kådrik ved av kluvna tallstubbar – tillgången var god, eftersom man i äldre tid lämnade halvmeter höga stubbar vid avverkningen. Man använde även rötterna av träd som blåst omkull och blivit liggande s.k. rotstälp, men den mest kådrika veden hade gamla torrakar, som var flera hundra år gamla, torra, och barklösa furor. Stubbarna bröt man upp på hösten och klöv dem grovt.
På våren höggs veden finare till 3-6 dm längd.

Veden bildade en kupol som stack upp ur dalen och täcktes med ett lager av ris, mossa och sandfri stybb.
Vid täckning lämnas veden bar vid randens kant. Dalen tänds i denna rand och övertäcks när det tagit sig ordentligt. Tekniken var att få elden att brinna sakta under täckning med minsta möjliga lufttillförsel. Samma princip som vid kolning.

Efter ungefär 6 timmar börjar det komma tjärvatten men det dröjde ännu många timmar innan fullgod tjära börjar rinna ut genom tappningshålet som dittills varit stängt med en tapp för att förhindra lufttillförsel.
Dalen måste passas noga under den vecka som bränningen pågick.

Två veckor efter bränningen kunde man ta ut kolen som var synnerligen värdefulla som smideskol.
Beck tillverkades genom att koka tjära på svag värme under omröring.

Hogland 5 Riset/Björkens

Mangårdsbyggnaden uppfördes omkring 1850. Ekonomibyggnad Uppförd 1903 Gården brann ner i slutet av 50-talet Gården ägdes då av Tore Nilsson. Efter branden flyttade familjen till Tåsta i Hög, enl. sonen Gunnar Nilsson, skriver Ilsbo sockenbilder.

Johan Björk 7/8 1873 född i Tuna köpte gården 1906 av Johan Eriksson och dennes svärson Anders Backman.

43E1 JOHAN BJÖRK, * 7/8 1873, s. t. torpare Jonas Björk i Utnäs.
Gift 18/6 1899. Bonde i Trogsta s3. Fl. t. Ilsbo 1907.
(X23) EMMA KRISTINA PRINS, * 6/1 1879 i Västtjär. Död 30/6 1908
JONAS VILHELM, * 26/10 1899. Fl. t. Ilsbo. G. t. Hogland
MARTA, * 24/11 1900. Fl. t. Ilsbo. Till Tuna 1933
KRISTINA, * 6/1 1904. Fl. t. Ilsbo. Till Hudiksvall 1923
JOHANNES, * 13/5 1905. Fl. t. Ilsbo. Till Harmånger 1932
ANNA, * 9/7 1906. Fl. t. Ilsbo. Med dotter utfl. Tuna 1931
Per, 16/5 1908 Utflyttat

JOHAN BJÖRK, * 7/8 1873 Bonde i Hogland 5:3 Död 6/2 1955 änkling och omgift 27/6 1910 med
Kristina Jonsdotter Hök 5/4 1877 Död 25/7 1911
 Barnlösa Änkling och omgift 16/11 1912 med
Kristina Lönnberg 15/9 1883 fr. Bergsjö
 Linnéa Margareta 4/6 1914
Erik Johan 13/2 1918 Till Undersåker i Jämtland 1942

”Björkhemmanet” uppgått i Hogland 4:2. (Verner Olsson)

Jonas Bernard Gavell 20/8 1908 fr. Arbrå. Jordbruksarb. I Hogland 3:9
Gift 1/2 1941 med
Linnéa Margareta Johansson 4/6 1914, dotter till Johan Björk
Irma Kristina 27/6 1933
Rut Margareta 19/7 1939

Olof Helmer Jansson 6/4 1939, i kitte 1:8 Bergsjö Gift 31/12 1960 med
Rut Margareta Gavell 19/7 1939 Familjen till Kitte, Bergsjö
Anders Olof 24/4 1962


På bilden syns troligen bl. a. Nils Flintberg, mågen hemmansägaren Per Svensson, hans hustru Anna Flintberg och deras son Lars Erik

Västtjärn Flintgården i Ilsbo

Man- och ekonomibyggnaden uppförd 1897, inredda med vattenledning. Gården elektrifierad sedan 1917. Gården har varit i släkten sedan 1824, då den genom byte togs över av Pehr Hansson Flintberg från Kyrkbyn nr 5 i Bergsjö. Tidigare ägare var Jon Jonsson f. 1776 från Arbrå var bonde här 1814-1824. Han kom till Tuna 1814 med hustru Brita Jonsdotter f. 1782, och sju barn och han bytte hemman med Pehr Flintberg.

Pehr Hansson Flintberg 4/7 1789 Gift 1814. Död 20/7 1860. Bonde här sedan 1824. Son till bonden och gästgivaren Hans Pehrsson i Kyrkbyn nr 5, i Bergsjö och Gölin Nilsdotter, död här 25/10 1834
Anna Larsdotter Ahl 20/1 1787 f. i Gamsätter i Bergsjö Död 5/7 1865
Barn:
Hans 29/3 1816 – 30/9 1834
Lars 16/8 1818 Han tog över gården efter föräldrarna
Pehr 8/5 1821 Gift i en annan gård i Västtjär
Gölin 19/7 1824 Gift i Berge sss4-5
Nils 28/12 1828

Lars Flintberg 16/8 1818, son till Pehr Hansson Flintberg. Bonde. Gift 20/6 1847. Död 2/5 1890
Sara Bladin 4/10 1814, fr. Västtjär nr 1. Död 22/3 1882
Barn:
Anna 13/5 1849 Gift 1871 tillsammans maken tog de över gården

Nils Flintberg 28/12 1828, son till Pehr Hansson Flintberg. Torpare. Bonde kort tid i Västtjär s 4. Gift 24/10 1851 Död 15/3 1916
Margareta Jonsdotter 31/8 1826 fr. Västtjär Död 22/7 1897
Barn:
Hans 23/10 1851
Anna Brita 21/9 1855
Per 9/3 1864 Arbetare ogift Död 27/12 1911 av våld.

Per Svensson Englund 11/2 1846 Ingift, vigda 30/4 1871. bonde och kyrkvärd. Fr. Västtjär Död 3/2 1924
Anna Flintberg, 13/5 1849, dotter till Lars Flintberg. Död 9/4 1927
Barn:
Lars Erik 2/9 1878 Han tog över gården efter föräldrarna

Hans Flintberg 21/10 1851, son till Nils Flintberg. Torpare Gift 16/10 1901 Död 29/9 1925
Erika Katrina Forsberg 19/1 1877 fr. Östanå. Till Näsviken, Forsa 1935.
Barn:
Emil 8/12 1901 Död 28/5 1902
Lars Emil 27/9 1903 Död 12/1 1922
Linnéa 6/4 1912 Död 23/6 1912
Jenny Emilia 14/6 1919 Död 9/6 1935 i Hillen, Forsa

Lars Erik Persson 2/9 1878, son till Per Svensson Englund. Hemmansägare i Västtjär 3:4.
Gift 16/12 1903. Död 1/9 1943
Kristina Andersdotter 24/10 1871 fr. Västtjär s4. Död 14/5 1962
Barn:
Per Alvar 10/4 1904 Han tog över gården efter föräldrarna

Bröllop den 16/12 1903 mellan Lars Erik Persson och Kristina Andersdotter vid Flintgården 9.
På brudgummens högra sida sitter han släktingar och på brudens vänstra sida sitter hennes släktingar


Detta är troligen Lars Erik Persson, bilderna har följts åt och ramarna är likadana.

Per Alvar Larsson 10/4 1904, son till Lars Erik Persson. Hemmansägare i Västtjär 3:4
Gift 3/7 1932. Per Larsson var bl.a.  ordf. i kommunalnämnden, kassör för jordbrukskassan, byggnadsnämnden och hälsovårdsnämnden. Död 5/12 1979
Astrid Vilhelmina Andersson 3/7 1900 Lärarinna, fr. Ramsjö Död. 28/7 1989
Barn:
Sven Sture 6/2 1934
Lars Sören 20/3 1938

Sven Sture Larsson 6/2 1934, son till Per Larsson, hemmansägare i Västtjär 3:40.
Gift 11/6 1962 med,
Anna-Lisa Eriksson 11/1 1934 f i Norrbo.
Barn:
Lars-Åke 18/6 1962
Sven-Göran20/1 1964

Lars Sören Larsson 20/3 1938 Gift 5/4 1958 med,
Elsa Elisabet Hansson 17/10 1936 fr. Norrbo
Astrid Ann-Christin 14/7 1958

Lars-Åke Larsson 18/6 1962 i Berge 3:18
Birgitta Wexell 6/10 1964 fr Hudiksvall
Sara Birgitta 25/4 1987
Anna Carolin 9/4 1990

Sven-Göran Larsson 20/1 1964
Anette Barsk 20/1 1968
Lisa Maria Malin 30/11 1988

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva, eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo.
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

2 kommentarer

Lämna ett svar till Jan Mikaelsson Avbryt svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *