KLIMATET

Enade forskare säger att världen står på tröskeln till en miljökatastrof. För några länder är detta redan en realitet. Om 10-20 år kanske våra barn och barnbarn säger, – varför gjorde ni inget, tänkte ni bara på er själva, Ni verkar inte haft någon tanke på oss?

Rädda SKOGEN rädda DJUREN och NATUREN – VAD GÖR DU?


JordenVår planets historia och framtid, av Johan Rockström. Lyssna!
Snälla – lyssna på den här forskaren, resten på den här sidan är bara bevis på det han säger


Det saknas mod hos våra politiker. Mod att fatta obekväma beslut. En politiker som går emot sina väljares vinstintressen riskerar sitt jobb. Pengar och vinstintressen går före det som är bäst för landet, människor och miljö. Så länge den inställningen är rådande kommer vi fortsätta att mot en katastrof.

Vi som vuxit upp med vedspis och utedass, där vatten- och slaskhinkar fick bäras in och ut, ser att vi fastnat i ett ekorrhjul där allting går runt, runt, fortare och forftare utan eftertanke och konsekvent tänk.

När vi nu fått det så bra, borde väl alla vara nöjda?  Nej, vi vill ha högre avkastning, bättre bilar, senaste telefonmodellen, smartare vitvaror, modernare kök, mysigare badrum, större båtar, nyaste modet, mera prylar etc, etc. Sunt förnuft säger att detta inte kan fortgå i det oändliga. Jordens resurser är ändliga, samtidigt som den ska räcka till en altmer ökande befolkning.

Naturfolken har i alla tider värnat om miljön. De visste att det som händer nu kunde hända.

Finns det ingen gräns där vi kan känna oss nöjda? Varför måste allting gå fortare och fortare? Varför måste haven damsugas på fisk? Varför måste skogarna skövlas? Varför skjuter vi de vilda djuren för vårt höga nöjes skull?

En sann djurvän var Per Erik Storm i Slättjärn Bjuråker som räddade övergivna älgkalvar
Om du gillar älgar finns det Älgparker att besöka

Hur kan det vara tillåtet att få skövla skogen med stora kalhyggen som följd, där varken djur eller mäniskor kan vistas. Vart har alla skogvaktare tagit vägen. De som berättade hur skogen skulle skötas och vilka frötallar som skulle bevaras för ett hållbart skogsbruk.


Läs vad Institutet för framtidsstudier säger


Stockholm Environment Institute.


Mer el, vattenkraften i Sverige.


Vad kan vi göra för att förhindra en mijökatastrof?

Allemansrätten med rättigheter och skyldigheter i naturen, bl a får man inte störa djuren. (är  fastighetsägare undantagna, är inte alla lika inför lagen?) Naturskyddsföreningen.

Kalhyggen – skövling av skogen påskyndar en miljökatastrof. Ett skogsområde som tidigare varit en omtyckt bär- och svamprik skog underställd allemansrättens villkor, har nu av markägaren blivit  jämnad med marken utan att han tagit hänsyn till vad andra människor tycker och i strid med det  som är det bästa för naturen. Är inte detta ett brott mot andan i allemansrätten?
Karlhyggen påskyndar förlusten av livsmiljöer, Naturvårdsverket.

När en art försvinner, Artdatabanken.

Vilda pollinatörer.

Vad händer om en nyckelart försvinner?

Läs om ekosystemingengörer som Blåmusslan och Bävern.

Allemansrätten enl. Wikipedia.

Vi måste förstå att vi är en del av naturen – vi klarar oss inte utan den enl. artdatabanken.se

Hur stolta vi inte var när vi fick visa upp vår skog vid skogsexkursionen 1931.

Läs vad skogsstyrelsen säger, eller Wärldsnaturfoneden WWF.

Det saknas ett konsekventtänk i besluten. Varför frågar inte reportrar efter konsekventanalyser när de intervjuar beslutsfattare?

Vilka ska vi lyssna på!  Våra politiker eller oberoende forskare? Det är klart att vi går mot en förränderlig tid, men någon undergång är det inte fråga om

Var finns alla artister som står upp för miljön?
En var i alla fall Evert Taube med Änglamark.


Så skör är vår demokrati.


Hos några av världens ledare står inte miljöfrågorna högt i kurs. Man ser till sitt lands bästa i första hand. Ideologin ”allas lika värde”, existerar inte, och där finns även drag av förrakt för andra människor, mänskliga rättigheter. Är detta en typ av fascism?
Läs om fascism på Wikipedia.

Lyssna på Politiska rummet P1 27/11 2022


Den osäkra framtiden – om kriget kommer.


Läs om ohållbar omställning Alt.nu


Överbefolkningen, enl. Wikipedia


Fusionsenergi – framtidens energikälla


Vi lever allt längre, enl.folkhälsomyndigheten


En gång i tiden lyssnade vi på de här låtarna:
Räck ut din handKisa Magnusson.
Noaks arkSvante Thuresson.
I natt jag drömde Hep Stars.
Med en enkel sång om frihetLasse Berghagen.


Mänsklighetens framtid – profetia


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det här dokumentet.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

Jorden temperatur är nu ungefär 1 procent C lägre än de högsta temperaturerna mellan istiderna de senaste 800 000 åren då havet stod väsentligt högre än idag. En mycket liten ytterligare uppvärmning i global medeltemperatur räcker för att orsaka en oproportionligt stor temperaturhöjning vid polerna. Detta skulle kunna leda till en isavsmältning som höjer haven med flera meter före 2100. Klimatförändringen är här nu.
FN – generalsekreterare António Guterres – vi är på väg mot en katastrof med foten kvar på gaspedalen 
Naturkatastrofen i Pakistan måste bli en väckarklocka.  Över 30 miljoner människor har tvingats fly. 24 000 skolor har blivit förstörda. En tredjedel av landet har drabbats av översvämningarna – ett område stort som Storbritannien. 

Hudiksvalls Tidning Omsdag 4 januari 2023

* Det sker om vi inte når klimatmålet i Parisavtalet
1-gradersvärlden
I dagsläget har den globala medeltemperaturen ökat med drygt en grad jämfört med förindustriell tid. I Arktisregionen, som norra Sverige tillhör, går uppvärmmingen dubbelt till tre gånger så snabbt. Redan nu syns efekterna:
* I Antarktis har isens utbredning minskat med cirka 13 procent per årtioende sedan 1979.
* Värmeböljor har blivit vanligare i medelhavsområdet och Mellanöstern.
* Torka och akut vattenbrist är ett alltmer utbrett problem bland annat på Afrikas horn och i Sydafrika.
* Översvämningar, lerskred och regnstormar har blivit vanligare i bland annat Anderna och Himalaya.
* Den genomsnittliga havsytan har redan höjts med cirka 20 centimeter, vilket gör det lättare för stormfloder och orkaner att nå längre in över land.
* Korallblekning slår ut korallrev i stor skala, till exempel i det Stora Barriärrevet utanför Australiens kust.
* Fyra femtedelar av alla ekologiska system på jorden påverkas redan i någon mån av klimatförrändringar.
En 1,5 eller 2 grader varmare värld
Enligt Parisavtalet ska världens länder hålla temperaturökningen väl under två grader, med sikte på att begränsa den till 1,5 grader. Men även då kommer konsekvenserna att vara stora.
* Värmeböljor: Omkring 14 procent av världens befolkning kommer att utsättas för extrema värmeböljor. Överstiger temperaturökningen två grader kommer drygt över en tredjedel av befolkningen att utsättas för samma risk.
* Stigande havsyta: Om medeltemperaturen blir 1,5 grader högre beräknas havsytan stiga med 40 centimeter till år 2100. Vid två graders uppvärmning stiger samma siffra till 46 centimeter. Låglänta kuststäder riskerar att periodvis hamna under vatten, till exempel New York i USA.
* Döda korallrev: Korallrev är känsliga för temperaturförändringar och vid 1,5 graders uppvärmning riskerar 90 procent av världens korallrev att försvinna. Därmed hotas också alla de arter som lever i och omkring korallreven.
* Förändrade ekosystem: Flera av världens ekosystem kommer inte hinna anpassa sig. Istället riskerar de att omvandlas till helt nya typer av områden. Vår gran- och tallskog i Sverige är ett ekosystem som ligger i riskzonen.
* Minskade skördar: Torka och vattenbrist kommer att leda till minskade skördar i stora delar av världen.
* Obeboliga områden: Andelen klimatflyktingar, som i dag uppgår till mellan 15 och 20 miljoner människor om året, väntas öka.
Bortom två graders uppvärmning
* Om medeltemperaturen ökar med mer än två grader väntar ännu större effekter av klimatförändringar.  Det kan trigga en skenande växthuseffekt, bortom mänsklig kontroll.
För tillfället är vi på väg mot en värld som är minst tre grader varmare. En sådan uppvärmning skulle innebära en värld så förändrad från dagens verklighet att det skulle vara förödande för merparten av jordens ekosystem och kanske slutet för den mänskliga civilisationen.
Källa: WORLD RESOURCE INSTITUTE (IPCC:S 1,5-GRADERSRAPPORT)
NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Johan Rockström, vår världskände forskare är (1 nov 2022) orolig för att Sverige inte han leva upp till sitt klimatmål 1,5 grader som vi har skrivit under på i pasisavtalet och antagit i Riksdagen. Vår regering ger helt fel signaler till omvärlden.
Vid 2,5 graders uppvärmmning är en miljökatastrof oundviklig.

Lyssna på Johan Rockström.


Johan Rockström, 25 sept. 2022


Pär Holmgren, Wikipedia


Pär Holmgren, det krävs kraftfulla åtgärder här och nu


James Hansen, EUs 2-gradersmål är en ren beställning av katastrofen


Lester Brown, ledande klimatforskare


Lester Browns plan för att rädda civilisationen


Lyssna på Staffan Laestadius, professor emeritus i industriell utveckling vid KTH


Sir David Attenborough, enl Wikipedia


Greta Thunberg, Wikipedia


Naturhistoriska riksmuseet, om solen.


Reduktionsplikt.enl Energimyndigheten, som avråder från sänkt reduktionsplikt.


Om isen i Arktis.


Ett kryssningsfartyg orsakar lika mycket utsläpp som miljontals bilar

Se bilder på de största fartygen.


Två kritiska tänkare är Stefan Sauk. och Björn Gillberg.


Lyssna Stefan Sauknär han efterlyser mer konsekventtänk eller
när han filisoferar över skjutningar och gängkriminalitet.


Lyssna på Stefan Sauk om vindkraftpark


Om politiker av Stefan Sauk.


Om valet av Stefan Sauk. fortsättning … .


Om lögnen kring kärnkraften, av Stefan Sauk.


Bakgrunden till elkrisen, av Stefan Sauk.


Lyssna på Stefan Sauk om fakta kring elkrisen


Apropå Paludan och Sveriges självskadebeteende…av Stefan Sauk.


Det finns många inlägg av Björn Gillberg, lyssna på det här, eller på det här om miljötrams.


Björn Gillberg – krisen är här


Björn Gillberg, om elslukande storföretag.


Elbilar är en miljö- och klimatbluff, Björn Gillberg


Greta Tunberg hon säger att vi måste lyssna på forskarna.


Jordens undergång. Utbildning/kurs Uppsala Universitet


Timbro, tankesmedja skriver, För vems skull räddar vi planeten?


Det stämmer att de stora havsströmmarna och luften i lågtryck roterar åt olika håll, beroende på om de befinner sig norr eller söder om ekvatorn. Norr om ekvatorn rör sig till exempel vinden motsols runt ett lågtryck, medan den söder om ekvatorn rör sig medsols.
Läs om den viktiga Corioliseffekten.


Golfströmmen enl. Wikipedia


Amasonas regnskog, enl Wikipedia


Havsisen i Nordpolen SMHI


Polarisen.se/klimatet


Sture Åström Sanningen om klimatet ?


Se filmer:

Rädda regnskogen. Här finns många filmer


Golfströmmen.


Se smältande isar.


Mer smältande isar.


Mer om smältande isar.


Vad händer under Antarktis isar?


Klimatförändringarna vid Antarktis.


Står vi inför en klimatkollaps?


Om bomullstillverkningen, Naturvårdsverket


Om plastens inverkan på miljön.


Hur påverkar plast klimatet.


Nackdelar med elbil.


Vindkraftens miljöpåverkan.


Göra egen el med vindkraft.


Ogrön vindkraft.


Vindkraft räddning eller fördärv?


Forskare: All kalhuggning måste stoppas.


Tipping Points:


Tipping Points:

FN-rapport visar att den globala uppvärmningen är akut

De närmaste åren är helt avgörande för att undvika katastrofala klimateffekter. Det visar FN:s klimatpanel IPCC i sin specialrapport från 2018. Rapporten gör det akuta läget ännu tydligare än vad som tidigare varit känt: redan vid 1,5 graders uppvärmning kommer följderna bli allvarliga, och ju större uppvärmningen blir desto värre blir konsekvenserna. Än så länge kan det gå att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader, men det krävs att utsläppen minskar – radikalt. 

Världens länder har lovat att begränsa uppvärmningen till väl under 2 grader, med siktet inställt på att inte överstiga 1,5 grader. Den här överenskommelsen regleras sedan 2015 av Parisavtalet. Mellan åren 2015 och 2018 arbetade FN:s klimatpanel IPCC, på uppdrag av länderna bakom Parisavtalet, med att ta fram en rapport som visar hur stora skillnader världen står inför vid en uppvärmning på 2 respektive 1,5 grader. Rapporten presenterades i oktober 2018, och nu har vi en tydlig bild av de förändringar som behöver göras för att klara respektive mål.

 Sammanfattningen av IPCC:s specialrapport från 2018 hittar du här.


2 graders uppvärmning är inte ett säkert mål

Rapporten visar att en global uppvärmning på 2 grader inte kan anses vara en acceptabel gräns eftersom följderna är ännu allvarligare än forskarna tidigare trott. Redan vid 1,5 graders uppvärmning är följderna enorma, men 2 graders uppvärmning innebär dramatiska konsekvenser för ekosystem, människor och andra arter. Varje tiondels grad spelar roll.

Vad händer vid 2 graders uppvärmning?

Vid 2 grader riskerar många fler att bli utan mat på grund av minskade skördar, mer än 99 procent av världens korallrev kommer sannolikt att dö och i Sverige drabbas bland annat skogen mycket hårt.

Om vi däremot lyckas med en begränsning till 1,5 grader innebär det dramatiskt minskade risker för majoriteten av världens växt- och djurarter än vid 2 graders uppvärmning. Det skulle också betyda en 10 centimeter lägre havsnivåhöjning än vid 2 graders uppvärmning, vilket kan vara direkt livsavgörande för miljontals människor som lever längs kuster eller på lågliggande öar. Dessutom minskar risken för så kallade tröskeleffekter då jorden själv sätter igång processer som förvärrar uppvärmningen ännu mer.

2 grader är alltså inte en säker nivå, och vi måste göra allt vi kan för att klara det skarpare målet om 1,5 grader.

 En omställning som aldrig tidigare skådats

Rapporten visar att det fortfarande finns en liten möjlighet att kunna begränsa uppvärmningen till 1,5 grader – men bara om vi minskar våra utsläpp radikalt i alla samhällssektorer inom de närmaste tio åren och satsar på att skydda våra ekosystem som kan ta upp och lagra koldioxid.

I rapporten trycker IPCC på att målet endast kan nås om det sker en helomställning av alla sektorer. Och det måste gå i en takt som aldrig tidigare har skådats. För att lyckas med det räcker det inte med att satsa på ny teknik, stora livsstilsförändringar krävs där såväl matproduktion och konsumtion som hur vi reser och förflyttar oss ställs om.

Klimatpanelen menar också att det finns en fara i att sätta sin tilltro till tekniker som handlar om att fånga in koldioxid från atmosfären, och understryker vikten av att satsa på att skydda och återställa naturliga ekosystem som skogar.

Hög tid att politikerna håller vad de lovat 

Just nu finns det ett katastrofalt stort gap mellan vad världens regeringar planerar att göra och vad som behöver göras för att löftet om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader ska infrias. De bidrag som presenterades vid Parisförhandlingarna, inklusive EU:s åtagande att minska utsläppen med minst 40 procent år 2030, skulle i bästa fall bara begränsa uppvärmningen till omkring 3 grader – det vill säga en global katastrof.

Världens länder måste använda rapportens slutsatser för att stärka sina klimatmål. Sverige har hittills varit pådrivande för att EU ska höja sitt klimatmål och minska utsläppen, och måste fortsätta vara det.

Förbud mot fossila bränslen

I Sverige behöver utsläppen nå noll senast 2030. För att det ska lyckas måste ansvariga politiker snarast besluta om ett förbud mot att använda fossila bränslen efter 2030, och fasa ut de fossila subventionerna.

Om vi ska klara klimatutmaningen och undvika en akut klimatkris krävs modiga politiska beslut som prioriterar klimatet – på riktigt.


Miljömålen.


Forskning om framtiden, Vetenskapsrådet


Förenta Nationerna, och deras miljömål.


NaturvårdsverketOm miljömålen 


Om kalhyggen, Naturskyddsföreningen


Klimatet i framtiden, Naturvårdsverket


Om skogen, Artdatabanken


Klimatförändringarnas konsekvenser. Världsnaturfonden  WWF


Greenpeace ger 5 tips på vad du kan göra för klimatet


Arktis-isarna smälter Greenpeace


Hoten mot Arktis-Naturskyddsföreningen


SMHI Bland annat om Chemtrails

Klimatforskning och experterna, Chalmers


Naturvårdsverket om vindkraft


Batteritillverkning, skogen, miljön, elbilar, mängder av artiklar


Alternativa drivmedel, Transportstyrelsen


Grön omställning – Tillväxtverket

Filosofiska frågor

Mer om Djupa staten


Katastroffilmer, Wikipedia


Världens undergång, enligt Jehovas vittnen. De har haft flera sådna förutsägelser tidigare


Yttersta tiden, enligt religionerna, Wikipedia


Yttersta domen enl. Wikipedia


Religionskunskap, vad säger världsreligionerna?


Jordens undergång, har förutspåtts många gånger men aldrig inträffat


Profetior om framtiden


Tjärnobylolyckan En profetia ur Bibeln som slog in 



Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike. Luk 21:1-28 Bibeln.se


Matteus 24. Om Jerusalems förstörelse och Jesu återkomst. Rundeberg


Uppenbarelseboken, Wikipedia

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Till toppen .

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *