Mordet i Delsbo 1838

Dellenportalen har samlat uppgifter om Mord och våldsdåd i och omkring Dellenbygden.

Allt material i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

Gilla oss på Facebook, och ännu bättre, dela oss med dina vänner – Tack!

Läs om definition Mord och dråp och olika straffskalor på Wikipedia

Lista på livstidsdömda i Sverige


Den här sammanställningen är sponsrad av:

Här saknar vi sponsorer, men vi gör gärna reklam för dig om du vill synas lite bättre? Vill du veta mer? Klicka här. 


Siffror hänvisar till Bjuråker-Delsbo-Norrbo släktregister


Läs om livstidsdömda på Carlstens Fästning


 

Vi har fråga oss vad som ligger bakom dessa båda dödsfall? 

Nu vet vi lite mer. För mordet på Jonas Larsson 7 april 1838 blev två män dömda till 10 års straffarbete på Carlstens Fästning.


Namn på dömda personer:

mord-112-mord

Övre raden: Hustrun Margta Svensdotter (Näsmans) Barnamöderska Straff: Spinnhus
Rad två: Bonden Pehr Pehrsson i Kila 1. mördade riddare Jonas. Straff: Carlstens fästning.
Rad tre: Bonden Erik Jonsson Kila sub 1. som ovan
Rad fyra: Per Udd i Bodlandet som ovan

mord-113-dom

År 1839 avfört på Carlstens fästning för mordet på brodern Jon Pehrsson i Sjulgård

mord-114-dom

Straffad för dråp med 10 års fästningen Calström 1839-1849.


 

Delsbo husförhörslängd (1) 1843 – 1848 och (2) 1849 – 1857

  1. Bonden (1M5) Pehr Pehrsson, född 2/12 1817, år 1839 avfärd på livstids fästning (10 år) för mordet å Bonden Jon Larsson i Sjulsgård.
    2. Förre livstidsfången Bonden Pehr Pehrsson, för dråp avfärd till Carlstens år 1839. Återkom 1854 genom Kunglig nåd. Straffad 1855 första resan stöld.
    † 3/5 1864.

 


 

Delsbo husförhörslängd (1) 1843 – 1848 och (2) 1849 – 1857

  1. Bonden (1M6) Erik Jonsson, född 1/1 1812 (1813). Måg o. bonde i Kila s 1, Delsbo. År 1839 avfärd på livstids fästning för mord å Bonden Jon Larsson i Sjulgård.† 26/1 1856.
    2. Försvarslöse f.d. Bonden Erik Jonsson, Straffad för dråp med 10 år, fästning Carlsten (1839 – 1849) Dog på Ren…
    G. 1832. med Karin Pehrsdotter, 17/2 1807, d. t. bonden P. Hansson i Kila 1.† 13/10 1879.

(11J34) Drängen Pehr Pehrsson Udd f. 22/5 1814 ( tillsammans med modern infl. från Ljusdal)


 

Mördad i Delsbo 1838
(1O17) Jonas Larsson född 1/11 1807, son till nämndeman L. Jonsson i Sjulsgård s1, Delsbo. Bonde i Sjulsgård. Mördad den 7 april 1838. Två år senare blev hans farbror Jonas Jonsson ihjälslagen
Gift 2/5 1830 med 12K8 Ella Hansdotter f. 5/8 1806 d. t. bonden H. Pehrsson i Edsäng 4, Delsbo
Två barn
Brita 23/2 1833
Lars ”Riddare” 16/12 1837 Utfl. till Bjuråker 1855. Död 9/10 1904

 


 

Ihjälslagen i Delsbo 1840 Här saknar vi uppgifter om förövaren.
(1O16) Jonas Jonsson född 3/8 1780, son till bonden J. Larsson i Sjulsgård s2, Delsbo.
Husman i Norrväna, ”Lumpbacken”, Delsbo. Ihjälslagen den 24 nov. 1840.
Gift 1813 med 37N18 Margta Pehrsdotter f. 3/2 1775, d. t. bonden P. Jonsson i Bredåker.
Två barn
Ingrid 24/12 1814
Margta 26/11 1818

 


 

Justitie-Stats-Ministerens berättelse om brottmålen och Civile Rättegångsärenden i Riket under loppet av år 1838.

Den missgerning, hvarigenom Bonden Jon Larsson i Sjulgård, Delsbo beröfvades lifvet.

Lars Larsson hade af enfald lofvat sitt biträde till missgerningen. Jon Larsson i Sjulgård åter hade ådragit sig hat af bönderne Per Persson och Erik Jonsson i Kila, för det han ej mindre beskyllt Per Perssons fader och Erik Jonssons svärfader, Bonden Per Hansson i Kila att hafva begått en stöld, att äfven, då Per Persson och Erik Jonsson förebrådde Jon Larsson berörde uppförande, hotat dem till livet och egendom, och ämnande att slå Jon Larsson ofärdig, hvarigenom de trodde honom varda ur stånd att sätta sin hotelse i verket, utförde de, jemte drängen Per Persson Udd, som hade enskilt agg mot Jon Larsson, sin våldsgerning, hvilken dock blef så häftig, att döden deraf omedelbart följde. En person, som öfvervarit misshandlingen och icke sökt afstyra densamma, fälldes derföre till ansvar.

Jon Larssons banemän ägde dålig Christendomskunskap. Den ene bland deltagarne i sistnämde illgerning var derunder berusad, men samtliga de öfriga hafva icke af starka drycker varit öfverlastade vid brottens föröfvande.

 


 

Därför behöver vi din hjälp. Rätta oss när du ser att något blivit fel och hjälp oss att med bilder och information dokumentera ännu fler mord som utspelats i våra bygder.

Om du uppskattar den här sammanställningen och vill stödja vårt arbete är en gåva mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo.

Tack för att du vill hjälpa oss – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök!

Sammanställt av Åke Nätterö och Viveca Sundberg


Åter till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 820 62 Bjuråker | tel 0653-600 62
Dellenportalen | Viveca Sundberg | S. vägen 47 | 824 43 Hudiksvall | tel 070-521 47 10

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *