Stråsjö

Dellenportalen har samlat uppgifter och bilder om skolan i Stråsjö från intervjuer, privatpersoner, olika arkiv, Bjuråker – Norrbo skolinventering och inte minst bilder från Dellenbygdens Fotoklubb.
Böckerna om Bjuråker – Norrbo skolors historia, finns att köpa på biblioteket i Friggesund och vid Bjuråkers Forngård. Böcker med enbart skolkort finns bara att köpa på biblioteket i Friggesund.

Följ oss på Facebook,och dela gärna den här sidan med dina vänner


Gillar du den här sidan, glöm då inte att att klicka på Gilla-knappen. Tack!

Materialet i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

Det är okej att använda något av Dellenportalens uppgifter om ni anger Dellenportalen.se som källa. Men det är inte okej att ta bilder och text och lägga ut det på andra sidor.


Var den här sidan intressant? Glöm då inte lägga den bland dina favoriter.


Har du en egen hemsida får du mycket gärna länka till oss

 

Klicka på bilden för att se den i ett större format

str-002-skolbyggnaden
Stråsjö skola. Detta är Godtemplarna i Stråsjö. De hade redan 1882 fått tillstånd att använda skolsalarna för sina sammankomster. Stråsjö skola byggdes 1902-1903 och ersatte den gamla skolan från 1870-talet som låg på samma backe bara lite längre upp. Skolbyggnaden är nu i privat ägo.
Bilden är ur Dellenportalens eget arkiv


År 1865 beslöts att bygga fyra skolor i Bjuråker, men man fastställde inte platserna utan föreslog Norrberg, Svedjebo och Klovan.

År 1866 ändrades förslaget och där nämns Stråsjö som ett alternativ.

År 1876-79 bygges gamla skolan. Den var av sedvanlig typ, ett lågt envåningshus med vindsvåning. Lärarinnebostaden var på andra våningen i en uthuslänga. Under golvet var en öppen vedbod, där väder och vind hade fritt spelrum.

År 1883 brandförsäkrades skolhusen i Bjuråker och bland dessa är Stråsjö med.


HP den 25 november 1902

År 1903 beslutade man bygga ny skola i Stråsjö. Skolan byggdes av Svante Backlund från Norrberg, på samma backe som den gamla skolan. Huset finns fortfarande kvar men är nu i privat ägo.

År 1908 var elevantalet så lågt att folk-och småskolan skulle slås ihop med läsning varje dag.

År 1911 utbröt skolstrejk på grund av att lärarinnan Lovisa Asplund kommit i gräl med målsmännen. Alla elever utom två nyinflyttade deltog i strejken. Till följd av strejken flyttades Asplund till Furuberg.

År 1916 infördes fyradagarsvecka för eleverna. Två dagar skulle klasserna läsa gemensamt, de övriga dagarna var det varannandagsläsning.

År 1934 beslutades om fortsättningsskola ibland annat Stråsjö, med läsning tre veckor före och tre veckor efter jul.

År 1935 beslutades lägga ner småskolan i Stråsjö, och att eleverna skulle skjutsas till Ängebo, klasserna 3 – 6 skulle gå kvar i Stråsjö. I en protokollssamling anges Stråsjö skola B2 – skola.

År 1938 är det aktuellt med omorganisation. Nu flyttas småskolan från Ängebo till Stråsjö och Folkskolan från Stråsjö till Ängebo, som får beteckningen B1 – skola fr.o.m. läsåret 1939 – 40.

År 1963 läggs Stråsjö skola ner. Alla elever överflyttas till Ängebo

 

 

Lärare som tjänstgjort i Stråsjö skola:

1850 –          Jon-Olov Alcén        ambulerande
– – –   – 1875  Jonas Tjerneld       ambulerande
1875 – 1880  Kristina Larsson/Karp
1878 – 1880  Hedvig Amalia Nordqvist
1877 – 1880  Halvar Eriksson – Kling
1880 – 1883  Erik Pehrsson Lek
1882 – 1883  Ida Langlet
1880 – talet   Augusta Nilsson
1880 – talet   Gustaf Adolf Leonard Pettersson-Örnell
1886 –          Emma Svensson
1889 – 1894  Emilia Jonsson        Ängebo – Stråsjö
1895 – 190?  Kristina Karp           Ängebo – Stråsjö vik.
1901 – 1905  Margareta Ödlund   Ängebo – Stråsjö
1905 – 1911  Lovisa Asplund
1912 – 1932  Elin Ekström            (20 år)
1932 – 1934  Lilly Björdal – Söderström
1934 – 1936  Sally Borg
1936 – 1938  Valborg Nyberg – Ek
1939 – 1956  Karin Eriksson – Törnblom
1940 –          Torgerd Nilsson – Stig  vik.
1962 – 1963  Eva From

 

Intervju med Inez Strand Västerstråsjö, den 28/4 1999

Inez började i skolan 1929 och slutade 1935 och gick alla klasserna i Stråsjö.  Då var det varannandags – läsning så att småskolan läste en dag och folkskolan dagen därpå och så växlade man undervisningen under veckan.
Inez första lärare var Elin Ekström hon kom till Stråsjö 1912 och var kvar till 1932 då hon flyttade till kyrkskolan. Efter henne kom Lilly Björdahl men hon gifte sig och kom att heta Söderström och flyttade till Björsarv. Efter henne kom då Sally Borg till Stråsjö som lärare.

I slutet av 30-talet flyttades folkskoleklasserna till Ängebo medan småskolan blev kvar i Stråsjö med läsning varje dag. Det innebar att skoldagen blev något kortare. I samband med flyttningen ordnades skolskjuts för Stråsjö barnen. Det var rätt många barn i Stråsjö på den tiden så att det var ca 20-25 elever i folkskolans klasser tillsammans.

Det var rätt mycket läxläsning på den tiden i olika ämnen och psalmverser som man skulle kunna utantill. Skoldagen började alltid med psalmsång och bön och fortsatte oftast med kristendomslektion. En del elever hade svårt att hänga med i undervisningen och det hände att de fick sitta kvar efter lektionens slut och läsa på. Det hände också att de som hade det särskilt svårt att hänga med fick gå om ett år.

Gymnastik stod på schemat men det fanns ju ingen gymnastiksal så det var att flytta ihop bänkarna och göra lite rörelser inne i skolsalen men det var inte så ofta det hände. Lekar av olika slag, Brännboll t.ex. förekom när det gick att vara ute.  Utflykter förekom ibland och när de yngre lärarinnorna kom ordnades skidutflykter för Lilly Björdahl var intresserad av friluftsliv.

Skoldagen började vanligtvis mellan åtta och nio på morgonen och folkskolans klasser gick till fyra-tiden, men dagar med slöjd blev det ju ännu senare. Det var ganska långa skoldagar  genom att man läste varannan dag, men småskolan hade något kortare dagar. De flesta hade matsäck, smörgås och mjölk var vanligt, men dom som bodde riktigt nära kunde ju gå hem på rasten. Bespisning för skolbarnen kom först i slutet av 40-talet. För flickorna ordnades med flickslöjd, det var att sy och sticka mm. och det var ordinarie lärare som svarade för detta.Någon slöjd för pojkarna var inte ordnad för det fanns ingen slöjdsal.

Inez tyckte om att gå i skolan och speciellt mycket bråk var det inte heller. Aga förekom ju i form av slag på fingrarna, luvar och sådant. Elin Ekström hade en pekpinne som hon tog fram och slog på fingrarna på de som var bråkiga. Man behövde inte göra så mycket fuffens för att få en tillsägelse men det var ju olika lärare också. Sally Borg var ganska petig, tycker Inez, det gick inte att vända på huvudet och titta på bänkkamraten bakom och viskningar och prat fick inte förekomma under lektionerna, men vi visste ju gränserna vad vi fick och inte fick så vi passade oss säger Inez. Ibland kunde det bli något udda inslag i skoldagen som t.ex. när det kom fotograf för att fotografera och det var ju lite extra högtidligt.

Skolhuset byggdes 1902-03 och det var min morfar som byggde kolan, berättar Inez och den var färdig när mamma (Hildur Berg) började 1903 och det var första terminen den togs i bruk. Den gamla skolan revs när den nya var färdig. Den hamla stod lite längre upp på backen österut, men det var på samma backe. Lärare på den tiden var en som hette Kerstin Karp och var från Lia. Sedan kom en som hette Lovisa Asplund som Hildur gick för tills hon slutade skolan.
Så här berättar Inez. ”Hon var otroligt sträng lärare. Hon hade liksom ett skräckvälde, så det var ju hemskt för dom som hade det svårt för sig, för då var hon hemskt elak.
Mamma sa att hon led inte av det, för jag hade nog ganska lätt för mig, så då gick det bra, för hon kunde, men de andra som inte kunde så bra dom nästan misshandlade hon och det var hemskt, för det är ju inte alla barn som har lätt för sig utan en del har svårare att hänga me. Till slut blev det så att det blev skolstrejk på 1912, tror jag, å jag sa att då var de väl nog när dom våga strejka då, men hon sa att föräldrarna vägra skicka barnen till skolan, men då blev de så att att hon blev flyttad, så då kom Elin Ekström hit istället då på 1912, men då hade mamma slutat skolan. Ja hon var väldigt sträng men det var ju mycke så förr i tiden, det var ju sån disciplin och det väl an för de som kunde men dom som hade det svårt  för sig det var ju dom som fick lida. Hur skulle dom kunna lära sig nåt om dom skulle gå och vara rädda. Men hon var väldigt duktig lärare, bara man hade det lätt för att lära sa mamma, så vi kunde lära oss mycke, så hon var bara så.

I skolsalen var det högt till tak och det var en stor vedkamin där och en i omklädningsrummet som det skulle eldas i. På Hildas skoltid skulle skolbarnen bära in ved och elda och då hade de olika dagar som de fick gå dit tidigt för att hinna elda och få varmt. Senare blev det en städerska som skötte eldningen.

De flesta barnen kom från Stråsjö men även från Dragsved, Norrberg och Tallbacken så en del barn hade lång skolväg. Fortsättningsskola infördes på 1930 -talet så att på vintern efter höstterminens slut och fram till vårterminens början var det fortsättningsskola för de elever som hade slutat under året. Det var längre jullov då än vad det är nu. Inez gick aldrig i fortsättningsskola, av vilken anledning minns hon inte.

Besök av inspektörer var det nästan varje år och då brukade, åtminstone fröken Ekström, skrämma upp barnen i förväg så att de skulle kunna läxan för det blev förhör då. Vid examen var det också väldiga förhör och föräldrarna var också med och då skulle barnen alltid gå fram och räkna på svarta tavlan och det var förhör i olika ämnen så då gällde det att kunna svara på frågorna. Kyrkoherde Ringqvist var med vid examen i egenskap av skolstyrelsens ordförande. Han brukade hålla förhör han också. Dessutom deltog en ledamot från skogsstyrelsen och under Inez tid var det Hans Berg i Norrberg som deltog.

Inez summerar: Men sen var det slut då, vi hade ju ingen möjlighet att läsa vidare då inte, dom som hade råd att sätta barnen i skolan vidare gick det ju bra för, men vanliga arbetare hade ju inte det utan då var det slut.

Intervjuare Berthil Persson

 

Klicka på bilden för att se den i ett större format

str-1886-1-6
Stråsjö gamla skola 1886 klass 1 – 6
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Emma Svensson

Eleverna är födda på 1870 – talet och det har inte gått att identifiera dem.
En av pojkarna är Erik Strand (Mood-Erske)

 

Klicka på bilden för att se den i ett större format

str-014-1895-1-6
Stråsjö gamla skola 1895, klass 1 – 6
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Elin Hållén

Bakre raden:
Närmast lärarinnan står Hans Berg

Främre raden:
Längst till höger Brita Larsson och Alma Backlund.

 

 

Klicka på bilden för att se den i ett större format

str-005-1903
Stråsjö skola 1903,  klass 1 – 6
Bild ur Dellenportalens arkiv


Lärare:
Kjerstin Kristina (Karp) 1855 – 1937
Hon var född i Frisbo och dotter till kolaren L. O. Larsson. Genomgick en
kortkurs vid seminariet i Delsbo på 1870-talet, gifte sig 1878 med Jonas Karp,
torpare i Ramsjö. De flyttade senare till Lia där Jonas Karp var urmakare.
Kjerstin Karp vikarierade fr.o.m 1880 till 1910-talet inom Bjuråkers
skolväsen. Hon blev aldrig ordinarie eftersom hon saknade full utbildning, och
fick nöja sig med halv lärarlön. De flesta vikariaten hade hon i Lia, Stråsjö,
Ramsjö och Holmberg. På 1920- och 30-talen arbetade hon som vaktmästare
på Lia bönhus.

Bakre raden:
1. 2. 3. 4. 5.(flicka) 6. 7. 8. 9. 10.

Rad två:
Flickor 1. 2. 3. 4. 5.

Rad tre:
1.Anna Olsson, (Finns) 2.Sigrid Jonsson (Tômtas)3. Gerda Backlund (Svensk) 4. 5. 6. 7. 8.

Främre raden:
Karin Jonsson (Tômtas), Margret Lust, ok, Anna Olsson (Kusens), Marta Söder, Kristina Moberg, (Bergen), Hildur Backlund, (Berg).

 

 

Klicka på bilden för att se den i ett större format

str-003-1912
Stråsjö skola 1912, klass 1-6
Bild ur Dellenportalen arkiv

Lärare: Elin Ekström, som 1912 blivit placerad i Stråsjö efter Lovisa Asplund. De hade för övrigt bytt skola. Stråsjö mot Furuberg. Läsåret 1911/12 var det skolstrejk i Stråsjö. Eleverna  stannade hemma från oktober till vårterminsslutet. Endast två elever var närvarande. Orsaken var en schism mellan lärare, elever och föräldrar. Problemen löstes genom att byta lärare. Bland de elever, som var med om strejken kan nämnas: syskonen Henny och Anders Bergen

Bakre raden
1. 2. 3. 4.

Rad två
5. 6. 7. 8.

Rad tre
9. 10. 11. 12

Främre raden
13. 14. 15. 17. 18. 19. 20. 21.

 

 

Klicka på bilden för att se den i ett större format

str-007-omkr-1910
Stråsjö skola 1924 
Bild ur egen samling

Lärare: Elin Ekström

Barn och vuxna i fönstret till vänster

Bakre raden:
1. 2. 3. 4. lärare, 5. 6. vuxen, 7.Anna Strand 8. 9. 10.

Rad två:
1. 2. 3. 4. 5. Edla… 6.Klara… 7.

Rad tre:
1. 2. 3.Tore Persson 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Främre raden:
1.Helmer Eriksson och Einar Eriksson från gården Finn  3. 4. 5. 6. Ivar Eldh 7. 8. 9. 10. 11. 12 13.

 

 

Klicka på bilden för att se den i ett större format

str-006-skurlaget
Byborna skurar Stråsjö skolan 1922. 
Bild ur eget arkiv

Längst bak: John Söder

Bakre raden män:
Anders Jonsson, Lasse Larsson, Gustav Bergen, Lars Söder och Jonas Larsson.

Rad två kvinnor:
Skolans lärarinna Elin Ekström, Ida Andersson, Anna Nylander, Kerstin Jonsson, Anna Eriksson och Emma Svensson.

Främre raden:
Herbert Bergen, Erik Strand, Gerda Larsson, Karin Eriksson, Henny Bergen, Beda Söder, Martin Eriksson och Harald Jonsson Fröjd.

Tre barn:
Valborg Larsson och syskonen Margit, Kerstin och Anna Larsson.

 

 

Klicka på bilden för att se den i ett större format

str-004-1926
Stråsjö skola hösten 1926.
Bild ur Dellenportalens arkiv, efter Anna Otilia Moberg (Bergens) Västerstråsjö

Lärare: Elin Ekström

Bakre raden:
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Andra raden:
7. 8. 9. 10. 1. 12. 13. 14. Elin Ekström lärare

Främre raden:
15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

 

 

Klicka på bilden för att se den i ett större format

str-008-1929-1-6
Stråsjö skola 1929 klass 1 – 6
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Elin Ekström

Bakre raden:
Olle Dahlberg, Bror Dahlberg, Ester Söder, Ida Åkerström, Margit Larsson,
Rut Persson, Agda Östberg, Uno Andersson, Jonas Olsson (Gagners)

Mellersta raden:
Ingemar Berg, Arne Fröjd, Elsa Svensson, Signhild Larsson, Anna Bergen,
Edla Persson, Gertrud Larsson, Tore Fröjd,

Främre raden:
Gerd Berg, Inez Berg, Maria Jonsson, Eivor Persson, Olga Swing,
Elin Åkerström, Karin Olsson, Brita Nylander, Edit Jonsson

Främsta raden:
Ivar Swing, Ingvar Berglund, Henning Åkerström.

 

 

Klicka på bilden för att se den i ett större format

str-009-1933-1-3
Stråsjö skola 1933, klass 1-3
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare:  Lilly Björdal

Bakre raden:
Hanna Dahlberg, Svea Bergen, Anna Bergström, Karin Nylander, Lydia Lusth, Valborg Eldh,  Anna Staf,  Linnea Bergström.

Mellan raden:
Folke Staf, Olle Mårtensson, Olle Olsson, Folke Sving, Hjalmar Jonsson, Ivar Meyer, Åke Bergerståhl.

Främre raden:
Tore From, Tage Åkerström, Yngve Fröjd, Pelle Bergström, Folke Eriksson, Åke Mårtensson, Hilmer Staf.

 

 

Klicka på bilden för att se den i ett större format

str-016-skolklass
Stråsjö skola omkring 1935 – 1937
Bilden ägs av Göta Eriksson, som under många år förestod matbespisningen i Stråsjö

Bak står:
Olle Mårtensson, Ivar Fredriksson(kus), Folke Sving, Sigfrid Nylander, Helge Söder, Olle Olsson (Gagners), Åke Mårtensson.

Främre raden:
Lydia Lust Eriksson, Karin Nylander g. Aring, Valborg Eld g. Andersson, Nelly Berglund g. Svensson, Linnea Bergström.

 

 

str-022-1935-36
Stråsjö skola 1935 – 1936, vårterminen

Lärare: Sally Borg

Bakre raden:
Folke Eriksson, Sigfrid Nylander, Åke Mårtensson, Tore From, Tage Åkerström, Olle Mårtensson.

Mellersta raden:
Svea Bergen, Ivar Meijer, Åke Bergerståhl, Per Bergström, Yngve Fröjd, Hjalmar Jonsson, Karin Nylander och Hanna Dahlberg.

Främre raden:
Anna Bergström, Valborg Eld, Linnea Bergström, Sigfrid Svensson, Lydia Lust och Anna Olsson.

 

 

str-026-1939
Stråsjö skola läsåret 1939 – 1940, klass 1- 2
Bilden utlånad av Per Persson

Lärare: Karin Törnblom

Bakre raden:
1 – 9

Mellanraden:
1 – 4

Främre raden:
1, 2, 3, 4. Hilmer Persson, 5, 6, 7.

 

 

Klicka på bilden för att se den i ett större format

str-001-4412
Stråsjö skola 1944, klass 1 – 2
Kortet ägs av Gustav Nordin, Ängebo

Lärare: Karin Törnblom

Bakre raden:
Anna-Lisa Eriksson/Andersson, Ingrid Blomström, Karin Törnblom, lärare.

Mellan raden:
Anna-Greta Johansson, Kerstin Sving, Margit Svensson, Dagmar Joelsson, Torborg Fröjd/Bast, Ingegerd Jonsson, Barbro Hedman, Ingrid Larsson/Andersson, Lisbeth Wallström.

Främre raden:
Bengt Skarp, Tage Eriksson, Olle Fröjd, Sören eller Karl-Erik Söder, Lennart Sving, Elving Eriksson, Gustav Nordin.

 

Klicka på bilden för att se den i ett större format

str-010-1946-1-2
Stråsjö skola 1946 – 1947, klass  1-2
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare:  Karin Törnblom

Övre raden:
Torborg Wallström, Thea Jonsson, Britt Hall, Maj Lusth, Anna-Greta Wästerback, Märta Persson, Svea Svensson, Siv Wikström, ?,  ?,  ora

Mellan raden:  
Alvor Strand, Karl Brink, Sven Hall, Torvald Fredriksson, Martin Skarp.

Nedre raden:
Emil Persson, Henning Swing, Sören Söder, Birger Jons, Sven-Erik Hedman.

 

 

Klicka på bilden för att se den i ett större format

str-011-1947-1-2
Stråsjö skola 1947-1948, klass 1-2
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Karin Törnblom,

Bakre raden:
Sven Persson Ängebo, Thea Jonsson (Huv) Ängebo, Ingrid Svensson Tallbacken, Anna-Greta Västerback Stråsjö,Tora Jonsson Norrberg, Märta Persson Ängebo, Mildred Englund Stråsjö, Alvar Strand Norrberg, Torborg Wahlström, Gösta Nordenståhl Norrberg.

Främre raden:
Urban Wallström Ståläng, Sven-Erik Hedman Nygårn Ångebo, Sven-Erik Eriksson (Peten) Ängebo, Hugo Brink Tallbacken, Torvald Fredriksson Ängebo, Emil Persson Dragsved, Birger Jons Ståläng, Sören Söder Dragsved.

 

Klicka på bilden för att se den i ett större format

str-019-48-49-1-2
Stråsjö skola 1948 – 1949, klass 1-2
Bilden ägs av Karin Thyr.

Lärare: Karin Törnblom

Bakre raden:
Jonne Eriksson, Hugo Eriksson, Rune Fredriksson, Ingrid Wikström, Karin Hedman, Kjell-Erik Jonsson och Sören Thyr.

Främre raden:
Ulla Hansson, Siv Lusth, Karin Persson, Ingrid Nilsson och Birgitta Jons.

 

Klicka på bilden för att se den i större format

str-020.1951-1
Stråsjö skola 1951 – 1952, klass 1.
Bilden ägs av Margareta Skoglund

Lärare: Karin Törnblom

Från vänster. Ejrin Jonsson, Siv Karlsson, Margareta Eriksson, Karin Svensson, Gulli Wallström, Maj Åkerström, Knut Åke Lindqvist, Bengt Persson, Evert Andersson och Olle Backlund.

 

str-024-1954
Stråsjö skola läsåret 1953 -54, den 4 juni 1954. Klass 1-2.
Bilden har har vi fått av Robert Ryadal.

Lärare: Karin Törnblom

Stående:
Håkan Johansson, Magnus Nilsson, Gunnar Johansson, 4, Bosse Nilsson,Tage Östberg, Göran Eriksson,Lasse Westerback,Robert Ryadal, Bernt Nordenståhl, Gunnar Svensson,Bror Fredriksson,Gottfrid Johansson, Bojan (Ingeborg)Björk

Sittande:
Karin…, okänd, Berit Persson, Eva Jonsson, Elise Wallström, Ingrid Jonsson, Ulla-Britt Sjöberg, Gun Wikström. Anita Bergström, Sig-Britt Thyr och Elvy Jonsson

 

str-025-54-55
Stråsjö skola läsåret 1954 – 1955, klass 1 – 2
Bilden utlånad av Bernt Nordenståhl

Lärare: Karin Törnblom

Bakre raden:
Berit Persson, Bojan (Ingeborg) Björk, Elise Wallström, okänd, Sig-Britt Thyr, Bernt Nordenståhl, Bror Fredriksson, Gottfrid Johansson, Karin Bergström

Främre raden:
okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd.

 

str-021-1955-1-2
Stråsjö skola 1955 – 1956, klass 1 – 2
Bilden ägs av Monica Haraldsson

Lärare: Karin Törnblom

Bakre raden:
Roland Larm, (2) Norrberg, Torgny Wallström, (2) Stråsjö, Karl-Erik Forslin, (2) Ängebo, Monica Jonsson. (1) V-Stråsjö, Monika Nilsson, (2) Ängebo, Linnea Andersson, (2) Salro, Elisabet Backlund, (1) Ö-Stråsjö, Erne Bergström, (1) Ängebo och Eivin Bergström, (1) Norrberg

Främre raden:
Ingrid Olsson, (1) Norrberg, Majvor Nilsson, (1) Brättingberg/Ängebo, Elna Jonsson, (1) Ängebo, Anders Sjöberg, (2) Dragsved, Birgitta Svensson, (2) Tallbacken och Eivin Jonsson, (2) Ängebo

 

 

Klicka på bilden för att se den i ett större format

str-012-1958-1-2
Stråsjö skola  1958 – 1959, klass 1-2.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Birgit Ekman

Bakre raden:
Birgit Ekman, Stig Bergerståhl, Sölve Joelsson, Bill Nilsson, Åke Hedman, Henry Johansson, Kenneth Sving, Olle Svensson

Mellan raden:
Eivin Jonsson, Roland Wikström, Olle From, Anna-Lena Awing, Alice Fröjdh, Anita Sving, Uno Jonsson, Mats Tengdelius, Kjell Persson,

Främre raden:
Anna-Greta Sjöberg, Annika Jonsson, Tina Knollenburg, Ann-Marie Andersson, Magdalena Söderström, Ulla Lindqvist

 

 

Klicka på bilden för att se den i ett större format

str-015-1960-1-2
Stråsjö skola 1960 – 1961, klass 1 -2
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Eva From

Bakre raden:
Lars Sving, Gunnar Hjärtmyr, Stefan Knollenburg, Eje Jonsson, Per Nordenståhl, Kennet Dahlström.

Mellersta raden:
Maj-Britt Sving, Gudrun Fröjd, Evy Jonsson, Birgitta Helmersdotter, Eva Jansson, Anna Bergström, Eva Jonsson, Gunilla Fröjd.

Främre raden:
Inger Sving, Agneta Forsberg, Lilian Hedman, Ann-Margret Sving, Karin Olsson, Birgitta Sving.

 

 

Det saknas fortfarande många skolkort och många namn och kanske har även uppgifter blivit felaktiga.

Därför behöver vi din hjälp. Rätta oss när du ser att något blivit fel och hjälp oss att hitta fler skolkort så att vi kan dokumentera skolans elever ännu bättre.

Längst ner på den här sidan kan du lämna kommentarer. Gäller det en hel skolklass kan du kopiera texten med barnens namn och sedan klistra in alltsammans i kommentarfältet. Där kan du sedan ta bort eller ligga till uppgifter som behöver ändras innan du skickar det till oss.

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78
Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

10 kommentarer

 1. Hej Åke,
  Vilket jobb ni gör, kan inte tacka er nog. Har just flyttat och går nu igenom lådor. Har hittat ett klasskort från Stråsjö när jag började 1;an 1955, bilden visar 1-2:an.
  Dessutom har jag 3 kort från Ängebo skola. 7:an (1961), 6:an (1960). Jag är osäker om tredje kortet är 4:an eller 5:an.
  Jag kan inte se att ni har något av korten med. Ni får gärna låna mina men jag vill naturligtvis ha tillbaka dem.
  Hur gör jag?
  Med vänlig hälsning
  Monica

  1. Hej Monica, vad du gör mig glad. Jo, det bästa är om du kan skanna in korten hög upplösning och skicka dom till mig, har du möjlighet till det då är det problemet löst.
   Annars kan du skicka dom i ett kuvert till mig, Anderbo 62, 820 62, eller om vi kan träffas när du åker till Friggesund och handlar om det är ett alternativ.
   Hör av dig, när du kommit fram till vad som passar bäst för dig.
   Hälsningar
   Åke Nätterö

 2. Åh så roligt att se! Har identifierat 3 mostrar Siv, Maj och Lydia Eriksson Lusth. Söker nu min mammas klasskort hon hette Gerda Kristina Eriksson Lusth. Är det någon som har något skolkort från hennes tid?

  1. Hej Annika!
   Jag gläds med dig. Jag vet inte vilket skolkort du pratar om, jag undrar bara om vi också har namnen på dina mostrar, om inte, vill jag att du hjälper oss med det. Har du kollat konfirmationskorten?
   Hör av dig så jag får veta hur det går.
   Hälsningar
   Åke Nätterö

 3. Åh vad roligt detta var! Hittade 3 av mina mostrar och min mormor på skolkorten. Lydia, Maj och Siv Lust samt min mormor Marget Lust. Tack snälla!

  1. Tack Annika, jag blir glad för din skull. Har du kollat skolkort i Ängebo och konfirmationskorten kanske finns de med även där.

   Hälsningar Åke Nätterö

 4. Trevligt att få både namn och ansikte på klasskamraterna från Stråsjö småskola. Min lärarinna var Karin Törnblom, alltid sympatisk och vänlig. Hon lärde oss också bordsskick; att skala potatis och att tvätta händerna före måltiden. Att be bordsbön innan vi fick börja äta var för de flesta något nytt och ovant.

  Bilden Stråsjö skola 1946 – 1947, klass 1-2.
  Mellan raden:
  Alvor Strand, Karl Brink, Sven Hall, ?, Martin Skarp,

  ? på mellan raden är min bror Torvald Fredriksson.

  1. Tack Rune, det var jättebra att vi fick din bror identifierad. Har du själv något skolkort som vi inte har dokumenterat får du gärna hjälpa oss med det. Tack för nu. Åke Nätterö

 5. Hej Åke, otroligt arbete som gjorts med denna sida!!!
  Jag kan fylla på med två namn på ett av skolfotona. På fotot från ”Stråsjö skola 1924” finns det två pojkar till vänster på främre raden i matchande mörka ”sjömanskostymer”. Den längst till vänster är Helmer Eriksson (min morfar) och den till höger är hans lillebror Einar Eriksson. Dom är uppvuxen på gården Finn i Österstråsjö (också benämnd som Finns).

  Hälsningar
  Stina

  1. Hej Stina!
   Tack för att jag fick namn på din morfar och hans bror och att du rättade gårdsnamnet Finn så att det också blev rätt. Har du möjligen något mer skolkort eller gammal bild på Finn gården får du höra av dig igen, vänligen Åke Nätterö

Lämna ett svar till Åke Nätterö Avbryt svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *