Delsbo försvunna kyrkklocka

Den här artikeln är skriven av skribenten och hembygdsforskaren Kjell Grönberg i Delsbo.

Ett kollage av reportage visar det stora engagemang som varit under snart 500 år sedan  Delsbo kyrkklocka försvann.


När det gäller kyrkklockan och Kjell Grönberg har han personligen lagt ner åtskilliga timmar, månader och år på att kyrkklockan ska upp ur vattnet och tillbaka igen till Delsbo. Ingen har engagerat så mycket i den här kyrkklockan som Kjell Grönberg har gjort. Men nu har det hänt något. Efter snart 30 år har nu Kjell Grönberg skiftat fokus på den på den tänkbara fyndplatsen för den sjunkna kyrkklockan. Det känns som att vi hade kört fast säger han. Efter alla dessa dykningar och noggranna eftersök måste något vara fel. Kanske har vi tolkat de historiska källorna fel. Det som beskrivs som Lynäs udde (det namnet finns inte på kartan) kanske är Långnäsudden. Den udden kanske man kallade för Lynäs udde i gång i tiden, eller har man helt enkelt skrivit fel namn? 

Redan 1992 påpekande två kända hembygdsforskare, Dacka Nylander och Kjell Ekelöf i Delsbo att vi letade vid fel udde. De påpekade att det fanns ingen anledning att köra klockan till udden utanför Lynäs. Den logiska transportvägen var att sikta på Långnäsudden och därifrån följa strandkanten söderut. 

I ett sockenprotokoll från Delsbo församling på 1700-talet utmärktes platsen där klockan gick genom isen väldigt noggrant . Det sägs att vid “storsten något upp på stranden av Lynäs udde inhöggs ett märke och bakom stenen bleckades en tall”. Med utgångspunkt därifrån anges rätt väl inom vilket område klockan bör ligga.

Den stenen har aldrig hittats. Utan att reflektera närmare på den omnämnda stenen, har man letat på den ena platsen efter den andra utan att hitta något. Det nya är att vi måste hitta stenen, utan den är det helt befängt att börja leta efter klockan. 

När Kjell Grönberg och undertecknad  besökt Långnäsudden hösten 2018 hittat vi en sten som vi tror kan vara den utpekade stenen. 

Den här sammanställningen är blandad med faktauppgifter och tidningsartiklar för att belysa en del av allt som skrivits om den här händelsen.


Materialet i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.
Det är okej att använda något av Dellenportalens uppgifter om ni anger Dellenportalen.se som källa. Men det är inte okej att ta bilder och text och lägga ut det på andra sidor.


Följ oss på Facebook,och dela gärna den här sidan med dina vänner


Om du gillar den här sidan, glöm då inte att att klicka på Gilla-knappen. Tack!


Har du en egen hemsida får du mycket gärna länka till oss

 

Kända fakta om Delsbos kyrkklocka som försvann.

 

På vintern 1525-1526 besökte ärkebiskop Johannes Magni Delsbo på en visitation av Delsbo kyrka. Han hade ett följe på 200 man med bl.a. gråmunken Broder Vincentius som då Prosten K. Lenæus skriver 1736 att ”fornda kopparsmeden Olof Dyrikcksson i Afwa skall vid Edzås hafwa brutit Kopparmalm, men man gissar, at han måtte hafva råkat uppå någon kopparhaltig mull, som Berg-grön kallas… emedan ther nu icke märckes någorstädes något inbrott uti berget” kristnade (smorde) den största av Delsbos klockor (18 skeppspund=3.060 kg.)

16-18 juni 1527 inträffade så reformationsriksdagen i Västerås och 11 februari 1528 kröntes han i Strängnäs. Kungen drog genast med flera hundra soldater till Stora Tuna där det blev landsting och kung Gustaf lät avrätta ett antal oppositionella från Siljans trakten.

Därifrån drog han direkt till landsmötet för norrlänningar i Delsbo 10-11 mars 1528 och ”omvände” under hot de närvarande. Då gav han bl. a. order om att den största kyrkklockan skulle på vinterföret föras till Stockholm. Detta skedde troligen i jan.-febr. 1529. På den färden sjönk klockan uti Bergviken vid Lynäs udde.Här ligger Jättekullen varifrån Gustav Vasa enligt traditionen talade

 


År 1677 (augusti-september) försökte en kopparslagare Olof Dyriksson, från Ava, Delsbo och flera bergviksbor att dra upp klockan. Då de hade den vid båten i vattenytan gled den ned igen till ett ansenligare djup. Olof Dyriksson följde med och drunknade där.

Kyrkoherde Jonas Phragmenius skriver 29 nov. 1684 i en rapport till kongl. Antiquitetz Collegio om att kyrkklockan försvunnit i Bergviken…”då församblingen Hadhe een Man dyt på stället, Hwilken strax oppå sin gjorde begynnelse till arbetet är igenom döden afgången.

Prosten K. Lenæus skriver 1736 att ”fornda kopparsmeden Olof Dyriksson i Afwa skall vid Edzås hafwa brutit Kopparmalm, men man gissar, at han måtte hafva råkat uppå någon kopparhaltig mull, som Berg-grön kallas… emedan ther nu icke märckes någorstädes något inbrott uti berget”.  På annat ställe skriver han om kyrkklockan att Olof Dyriksson…”har med fleras tillhjälp hafft henne på färjesuden uppe i wattubrynet, hwarifrån hon olyckligen sluppit uhr hans tång och med klingande rullat stenmalen utföre i ett brandtare diup…”

Det är förklarligt att Olof Dyriksson gärna ville komma åt kyrkklockan i Bergviken men detta Prosten K. Lenæus skriver 1736 att ”fornda kopparsmeden Olof Dyrikcksson i Afwa skall vid Edzås hafwa brutit Kopparmalm, men man gissar, at han måtte hafva råkat uppå någon kopparhaltig mull, som Berg-grön kallas… emedan ther nu icke märckes någorstädes något inbrott uti berget”.
Vem var kopparsmeden Dyriksson?

Kopparsmeden i Delsbo Olof Dyriksson, ursprungligen från Torp i Medelpad, förekommer i tingsrätten 20 g. (1668 – 1676) samt 4 g efter hans död 1677, då om hans lilla kvarlåtenskap. Han var tydligen en bedragare, slagskämpe och alkoholmissbrukare. Allt detta material från Tingsrätten i Delsbo har lästs och nedtecknats av Kjell Ekelöf.

Det är speciellt en rättegång den 7 – 8 december 1671 efter en konflikt med en guldsmed Jost Larsson angående ett smidestäd. Där avslöjas att Dyriksson varit våldsam mot både modern och fadern och hotat guldsmeden om livet så denne måste fly undan. Jost Larsson går till kyrkoherde Marcus Björkman och beklagar sig men Dyriksson följer efter och hotar Jost till livet.  Guldsmeden går mot hemmet i Sättjära och är våldsam även mot fru Larsson. Dyriksson har en yxa och skulle inte två soldater kommit till hjälp så ”hafuer Oluf honom lyfwet afhänt”. Han får bara böta 50 Dr.silvermynt. Här finns 4 fullskrivna sidor med andra berättelser om mycket elände kring denne kopparslagare. Föräldrarna tog dock alltid sonen i försvar.1684 skriver Delsbos kyrkoherde en rapport till Kungl. Antiguitets Collegio och rapporterar om historiska händelser och kommenterar då klockan i Bergviken samt att senare ”församblingen hadhe een Man dyt på stället” och denne där avled.

Efter ansökan erhåller Delsbo socken (kh Knut Leneaus) 7 april 1737 kung Fredrik 1:s nådigaste tillstånd om klockans återfående. (underskrift av kungen PPP-personligen på pennan). 1740 brinner Delsbo kyrka, prästgård och 15 tal byggnader vilket hindrade kh Leneaus närmast tiden leta efter klockan.


3-11 september 1750 vistades kh Lenæus vid Lynäs med två namngivna från Delsbo och överstesyningsmannan Jonas Geting och dykaren Pehr Norman från Stockholms dykteri-socitet. Även en namngiven kapten, en löjtnant, en aditeur och en fil.stud. var med och hjälpte till. Dykaren gjorde försök, de hade långa slanor och allt är noga rapporterat med datum och kostnader (600 daler). Utan resultat. De utmärkte platsen med liknande märke i linje mellan en tall och en stor sten.

27-31 februari 1752 görs nya försök av K. Lenæus med andra medhjälpare nu från isen (Gregorianska kalendern infördes 17 febr. 1753-d.v.s. normalt 28 dag i febr.) De hade då långa järnskodda störar men det gav inget resultat. Kostnad 644 daler.


Det har skrivits en hel del om denna historiska händelse, här kan nämnas:
Knut Lenæus (1688-1776) i Delsboa Illustrata sid. 175 i org. upplaga 1764
PH Widmark (1688-1776) i Beskrivning över provinsen Hälsingland 1849
E.G. Wängelin (1855-1935) i Gamla minne från Delsbo och Bjuråker sid. 73. 1896
Anna Hjälmström (1857-1894) I Från Delsbo sid 50. 1896
Johan Nordlinger i STF:s årsskrift 1899 sid 171
Bror Hillgren (1881-1955) i Bok om Delsbo 3, Sid. 18 1925 samt Från flydda…sid 18. 1942


1962 forskar Inge Sernulf, Forskningsgruppen för dykerimaterial, Stockholm. Han hade då konstruerat ett instrument för sökandet. Det var en ram 4,5×2,5 m liknande ekolod. Teknolog Bengt Silversparre och kand. Bengt Wall gjorde försök vid Lynäs udde och dess västra sida med instrumentet några veckor efter 15 juni 1962. Kh David Hellbom Delsbo var då initiativtagare och mycket behjälplig med fakta.

Den 25 september 1976 söktes på Bergvikens norra sida efter initiativ av Albert Skogsberg, Forsa och där försökte sportdykarna Lars Göran Svedbeg, Mats Persson, Jan Magnell, Lars Nordström och ledaren Urban Eriksson från Hudiksvalls dykarklubb. Djupdykarna Olle Hubinette och Per Ola Lindkvist var också med då. De fann ”endast” en moped.

Omkring 1980 registrerar Länsstyrelsen i Gävleborg län att platsen för den sjunkna kyrkklockan som fornlämning nr 239 i Söderala socken vid Lynäs uddes västra sida.


1992

1992


Den 28 maj 1992 gör Delsbo Lions klubb med undertecknad som projektledare ett försök med en protonmagnetometer (hyrd från Linköping). Där fanns då sju medhjälpare men det var svårt att 20 m. efter en stor båt reagera med bojar när mätaren gav utslag. (många utslag). Länsstyrelsens representant antikvarie Elisa Hovanta var med oss hela den dagen.

29 maj görs nya försök då även med sportdykare Lars och Yngve Skoglund och Per Johansson från Söderhamns dykarklubb dök enligt mätarutslagen.

11 juni 1992 fortsätter försöken strax vid själva udden mot norr nu med djupdykare Seved Persson från Lynäs samt sportdykaren Per Andersson. Ett fynd i form av järnrör 114 cm lång med en klump i ena änden. ”Röret” hade en kärna av trä omsluten av rostigt järn. Fyndet lämnades 23 juni till museichefen Lena Bergils, Hudiksvall senare överlämnat till Gävleborgs läns museum, Anders Holmquist, Gävle utan att någon förklaring till fyndet lämnades oss.


1993

 
Här har Dacka Nylander fyllt i vintervägar som troligen användes redan på 1500-talet. Krysset på kartan visar ungefär var expeditionen från Delsbo Lions i somras gjorde sina fynd.

 för analys, men fortfarande har man inte fått några besked därifrån. Jag vågar inte ha för stora förväntningar på de sakerna, säger Kjell Grönberg. Men skulle det visa sig att de hör ihop med klockan, då vet vi ju att precis var vi skall leta vidare. Roland Hamlin.


2016

19 juli 2016 gjordes ett sök av dykklubben ”Gävlegrodorna” med Björn Jacobsson, Juri Kyrén och Tomas Härdin. Initiativtagare var då journalist Johan Bodell, Kilafors. Han och u.t. var närvarande vid detta försök med båt och ett modernt ekolod. Ett utslag från föremål (sten?) hittades då utanför den udde där kraftledningen är belägen.

Hudiksvalls Tidning den 3 augusti 2016, av Johan BodellSom framgått av reportaget ovan påpekande den kände hembygdsforskaren, Dacka Nylander i Delsbo att man letade vid fel udde. Han påpekade att det fanns ingen anledning att köra klockan till udden utanför Lynäs. Den logiska transportvägen var att sikta på Långnäsudden för att sedan följa viken ner mot Skog, och vidare söderut mot Stockholm.
Men så blev det inte, isen brast strax utanför udden, där isen normalt är försvagad genom de virvelströmmar som alltid finns omkring strömmande uddar.

I ett sockenprotokoll från Delsbo församling på 1700-talet utmärktes platsen där klockan gick genom isen väldigt noggrant . Det sägs att vid “storsten något upp på stranden av Lynäs udde inhöggs ett märke och bakom stenen bleckades en tall”. Med utgångspunkt därifrån anges rätt väl inom vilket område klockan bör ligga.

När Kjell Grönberg och undertecknad besökt Långnäsudden hösten 2018 hittat vi en sten som vi tror är den utpekade stenen.
Har vi hittat rätt sten återstår det spännande eftersöket i vattnet.


Detta är den klart utmärkande stenen på Långnäsudden, som verkar ha en trolig inristning. Men det är inte säkert, många stenar har naturliga sprickbildningar, även denna.
Lägg även märke till det som är kvar av den gamla tallstubben i förgrunden. Den tallen växte här för några hundra år sedan. Kanske var det just den tallen man satte ett märke i?


Samma stubbe som på bilden ovan. Den föll 50 – kanske 100 år sedan och växte här för flera hundra år sedan.

 
Den 28 maj 2019, Kjell inspekterar noggrant även stenens baksida

 
Samma sten som ovan med sin stora flata sida mot sjön.
Var det här som Dyricksson drunknade när kyrkklockan klingande hördes försvinna ner i djupet igen. Kjell Grönbergs djupkarta visar att det sluttar brant utför och att det är ordentligt djupt nedanför stenen. Så långt stämmer beskrivningen av platsen.
Sedan den skymmande busken blivit avklippt tycker man sig se ett inhugget kryss mitt i bild. Är det kanske bara en naturlig sprickbildning eller kan det vara gjort av människohand? Det är frågor vi undrar över.

Vi besök på platsen den 28 mars 2019 kund vi inspektera stenarna närmare från sjösidan.
Om klockan återfinns utanför den här udden, föreslår jag att den döps om till Klockarudden. 


Delsbo den 15 februari 2019 / Kjell Grönberg.
Ringvägen 27, 82060 Delsbo, 070 311 24 12
kjellgroenberg@tele2.se


September 2019 får Kjell Grönberg meddelande från dykarbasen Mikael Kohn, att han och hans team gjort fruktlösa eftersök med sin sonar omkring den plats i Bergviken som vi bett dem undersöka. Tyvärr gav det alltså inget resultat.

Plan B
Nu vädjar/utmanar vi Svenska slagruteförbundet. Hjälp oss om du kan?
Nu vädjar/utmanar vi dig som behärskar pendeln. Hjälp oss om du kan?

 


Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till dellenportalen.se konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo. Tack för ditt stöd!

Glöm inte ange dellenportalen.se som källa för eventuella uppgifter du hämtar.

Tack för att du vill hjälpa oss – tillsammans kan vi glädja andra.

Tack för ditt besök!

Sammanställt av  Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *