Forsa Hembygdsförening Del 1

hemb-002-forsa

Forsa sockens hembygdsförening 

Se Sockenbilder – Forsa


Tanken bakom den här sammanställningen är att göra en bildkavalkad om Forsa Hembygdsförenings årliga verksamheter. Med hjälp av upprättade program får vi veta vad som ska hända, vilka artister som kommer och vilka andra som medverkar. Bilder och information om hur det hela avlöpte brukar finnas i den lokala dagspressen. Det är också därifrån vi har hämtat vår information och det mesta av våra bilder. Men mycket återstår. Därför behöver vi hjälp av alla som samlat på sig programblad och tidningsurklipp från de olika evenemangen, om vi ska lyckas få ihop en något så när komplett bildexposé.

Vi hoppas den här tillbakablicken ska väcka muntra minnen hos trogna hembygdsbesökare.


Forsa Hembygdsförening Del 1

 


Del 1 – verksamheter fram till 1989Del 2 – verksamheter därefter, under uppbyggnad.

Vi vill passa på och tacka alla reportrar för alla fina reportage vi får ta del av.

Den här sammanställningen är gjord i samarbete med www.helahelsingland.se
Våra lokala tidningar stöder oss – vi stödjer dom.


Se Nitas vackra bilder från Forsa Hembygdsgård


Här ligger Forsa Hembygdsgård, se karta 


Följ oss på Facebook,och dela gärna den här sidan med dina vänner


Om du gillar den här sidan, glöm då inte att att klicka på Gilla-knappen. Tack!


Har du en egen hemsida får du gärna länka till dellenportalen.se Tack för ditt stöd!


Använd sökfunktionen

Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Allt material här är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

Det är okej att använda några av Dellenportalens bilder, frågor och svar om ni anger dellenportalen.se som källa. Men det är inte okej att bara ta bilder och text och lägga ut det på andra sidor.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

 

1933

Forsa Forngård ligger i Fränö by. Fränö var tidigare en klungby med tre hemman, Västergården, Norrgården och Sörgården samt mindre gårdar och torp för soldater och hantverkare. 

Vid laga skiftet 1900 flyttades Sörgården några kilometer österut och kvar blev Norrgården och Västergården. Bryggstugan innehåller en bostadsdel, brygghus samt en ladugård (fäx), sammanbyggt i vinkel med stall och loge.

Byggnaden är från 1700-talet, byggd i liggande timmer på torpargrund av natursten och har en oinredd vindsvåning. Längan har så kallat vedtak med flera lager näverisoliering.

 

ff-093-1933

En stor milstolpe i Forsa hembygdsförenings historia då
Forngården i Fränö invigdes 1933. Med 11-årige Jan-Jans Olle från Lund ridande i spetsen ringlande sig ett stort kyrkfölje med 30-tal ekipage ned mot Fränöudden.

Västergården köptes 1929 av dåvarande Forsa kommun och några år senare invigdes den som forngård. Västergården är en fyrbyggd gård. De fyra byggnaderna är Barstugan, Bryggstugan, Sängstugan och Logen. Längre ned mot stranden bastu och båthus, där kyrkbåten en gång i tiden hade sin plats.

ff-094-1933

Det var allt rejäla don som N. J. Stenmark, Vålsta och Marta Trolin, Utnäs kom åkande i till den stora invigningsfesten som samlade ca 2 000 personer.

ff-095-1933

Landshövding Lübeck invigningstalade när Forngården togs i bruk, men manade också till front mot arbetslösheten.
Text och bilder ur Forsaboken, utgiven 1987.

Granngården Norrgården donerades till hembygdsföreningen 1989 av framlidne Erik Hed.

1934

 

fb-088-1934

 

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

 

1945

 

Forngården i Forsa med dess 80-åriga duktiga värdinna

Text och bild ur Hudiksvalls Tidning 7 december 1945 av sign. Belund

ff-138-1945

Hon skramlar med de tunga portnycklarna, ler sitt soliga leende och går den vana stigen över forngården med dess bryggstuga, barstuga och sängstuga. Fru Stina Hed i Fränö har visat dessa skatter för en intresserad allmänhet i 12 år och ännu är hon trots sina 80 år Forsa forngårds alltid lika charmerade och förekommande värdinna. På bilden här ovan ser vi henne på trappan till “sängstugan” med dess vackra förstukvist.

 

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

 

1958

Hudiksvalls Tidning den 26 mars 1958

ff-139-1958

 

 

1959

 

Greven i Bäck

Bild ur HT 19 juni 2009. HT för 50 år sedan

ff-140-1959

Midsommarafton i Forsa den 19 juni 1959. 1 500 personer bevistade urpremiären för krönikespelet “Greven i Bäck” som ambitiösa SLU:are uppförde på Fränö forngård.
Vi ser Petters-Börje Olsson till häst som greven. Birgitta Antonsson som den klarinettblåsande pågen och Helga Jonsson som grevdottern. Det kan även tilläggas att rollen som “narren” spelades av Bång-Gunnar Viktorsson.

 

 

1960

Midsommarfirandet i Hälsingland en folkfest

Text och bild ur HT den 27 juni 1960

ff-143-1960

En härlig midsommartur hade de fyra forsadamerna Rut Svensson, Dagny Antonsson, Hilma Byström och Margot Byström, vilken i lövad trilla åkte från Forsa kyrka till Forngården, Fränö där “Greven i Bäck” trädde fram med sitt ridande följe. På den övre bilden förkunnar Greven sitt budskap, medan grevdottern hjälps ned från hästryggen av starka forsakarlar.

 

 

1961

 

Forsa spelmanslag finslipar repertoaren inför första spelmansstämman

Text och bild ur HT den 6 juni 1961

ff-144-1961

Häromkvällen tränade Forsa spelmanslag framför Kälkebostugan vid forngården i Fränö. Ska vi tippa att det blir minst 50 fiolister som spelar upp på den fyrbygda gårdsplanen på midsommardagen? Från vänster: A. Svärd, Hudiksvall, Evert Wall, Sörforsa, Janne Ellström, Näsviken, Hilding Nordin, Sörhoga, Manne Eriksson, Harv, Sven Åkerström, Sörforsa och Holger Jonsson, Hög.

ff-145-1961


I denna ljuva sommartid …

Text och bild ur HT den 23 juni 1961

ff-146-1961


Text ur HT 26 juni 1961

ff-147-1961

 

 

1962

 

1963

 

1964

ff-151-1964


Flitiga forsadamer fejar Forngården

Servering i barstugan i midsommarhelgen

Text och bilder ur HT den 16 juni 1964

ff-152-1964

Dukat för det första kaffekalaset i barstugans ena storrum. Det är byggnadssnickaren Emil Östlund, Norrviksta, som agerar servitris åt några av städgänget.

ff-153-1964

Nej här ska ingen ligga på midsommaraftonen. Det är brudsängen i brudkammaren med de vackra väggmålningarna som fru Ester Widell, Veda, har bäddat upp.


Drygt 1000 samlade i Forsa Forngård

Bejublad uppvisning av folkdanslaget

Text och bild ur HT den 22 juni 1964

ff-154-1964

Efter musik av Forsa spelmanslag och välkomsttal av hembygdsföreningens ordförande G. Svensson, Tövsätter, talade fil. mag. Kurt Francén, Folkhögskolan, om landsbygden och känslan för denna. Sedan majstången rests leddes lekarna av fröken Helga Jonsson, Tövsätter. Forsa folkdanslag svarade för uppskattad uppvisning innan Spelmanspojkarna spelade upp till dans. Och när regnet kom flyttade de över till logdans.


Forsa Hembygdsförening får nyförvärv

HT 4/9 1962
Det är nu klart med Forsa Hembygdsförenings förvärv av den gamla knektgården i Hillsta, i Forsa. Någon flyttning av gården blir det inte under innevarande år, utan Hembygdsföreningens styrelse inväntar en ny sommar.
Enligt vad som smeden Gustav Fagerström i Näsviken fått sig bekant lär det vara tre generationer knektar, som varit bosatta i den gamla Hillstagården.

45 år senare när undertecknad besökte platsen stod gården ännu spökligt kvar även om viss renovering hade gjorts, men det återstod mycket att önska.
Du som vet hur det är med huset idag, var snäll och hör av dig så vi andra också får veta vad som händer med den gamla knektgården.

 

1965

 

1966

 

1967

 

1968

 

… och med hemvävt kring lövade stänger

Det var midsommarafton och fest vid Forngården i Fränö, Forsa som på så många andra platser.

Text och bilder ur HT den 24 juni 1968

ff-155-1968

ff-156-1968

ff-157-1968

 

 

1969

 

1970

 

1971

 

1972

 

1973

 

1974

 

1975

Har hembygdsgårdarna någon framtid?

Text och bild ur HT den 19 juli 1975

ff-158-1975

Forsa forngård nyreparerad med stöd från AMS och kommunen. Men hembygdsföreningen har inte råd att hålla öppet mer än en gång i veckan. Kommunala pengar skulle göra öppethållandet hela sommaren möjlig

Hembygdsföreningarna har hittills drivits av idealitet. Medlemmarnas frivilliga arbete och intäkter från fester och årsavgifter har räckt till att hålla hembygdsgårdarna i skick. Det finns 29 hembygdsföreningar i Hälsingland, större delen har egna hembygdsgårdar.

Men idealiteten inom rörelsen kommer att avta, spår Ivar Ringqvist i Bjuråkers hembygdsförening. Och samtidigt rasar underhållskostnaderna för gårdarna i höjden. Kommunerna träder in med pengar, men det kan betyda att många gårdar ändå måste läggas ner, tror Ringqvist.

 

 

1976

 

1977

 

1978

 

Forsa hembygdsförening får sina första hedersledamöter

Text och bilder ur HT den 6 april 1978

ff-160-1958

– Se här vilken vacker brudtavla som Folke Larsson, Björkmo visar upp för Helen Nordin, Sörhoga, Anna Wall, Lund, Britta Grundström, Björkmo.

ff-161-1958

När Forsa Hembygdsförening bildades 1958 var f. kyrkvärden Anton Nilsson, Norrviksta, och smeden Gustaf Fagerström, Näsviken, pådrivande krafter. Vid tisdagskvällens årsmöte blev båda hedersmedlemmar i föreningen. De första, Anton Nilsson lämnade också styrelsen efter 18 år. På bilden studerar de båda en gammal brudtavla.


Drygt 4000 personer firade midsommar i Fränö

Text och bild ur HT den 26 juni 1978, av sign. pH

ff-162-1958

158 kg ostkaka käkade midsommarfolket i Fränö upp i en hast. Hembygdsföreningens ordförande Nils Grundström bjuder Harriet och Sven Gillsäter på var sin portion

 

 

1979

 

Program inför midsommarfirandet 1979

ff-163-1979

 

 

1980

 

1981

 

1982

 

1983

 

1984

 

1985

 

1986

 

1987

 

1988

 

1989

 

Granngården Norrgården donerades till hembygdsföreningen av framlidne Erik Hed.

Det här är bara ett underlag där vi vill ha hjälp med bilder och reportage för att kunna berätta om hembygdsföreningens verksamhet från start fram till 1989.


Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du uppskattar den här sammanställningen och vill stödja vårt arbete är en gåva mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo.

Tack för att du vill hjälpa oss – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök!

Sammanställt av Åke Nätterö


Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *