Bjuråkersstämman 1956 -1989

 

Inför Bjuråkers Hembygdsföreningens 60 års jubileum tillika Sveriges Hembygdsförbunds som firar 100 år 2016, har Dellenportalen sammanställt en kortfattad historik över föreningens alla årliga program och alla artister som har besökt hembygdsföreningen under dessa 60 år.

1956 var entré avgiften 2 kr, vilket kan tyckas vara väldigt lite, men då ska man komma ihåg att en arbetare tjänade bara omkring 6 kr/tim. på den tiden.

Var den här sidan intressant? Glöm då inte lägga den bland dina favoriter.

Har du en egen hemsida får du mycket gärna länka till oss

Tack för ditt besök!


Gilla oss på Facebook, och ännu bättre – DELA oss med dina vänner – Tack!


Stöd Bjuråkers Hembygdsförening

Vi vill också tacka Hembygdsförening för att den länkar tillbaka till oss – Tack!

Allt material i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

Gilla oss på Facebook, och ännu bättre-dela oss med dina vänner – Tack!

Den här sammanställningen är sponsrad av:

Här saknar vi sponsorer, men vill du synas lite bättre gör vi gärna reklam för dig. Vill du veta mer? Klicka här.

Använd sökfunktionen

Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. Nu kan du söka vad du vill i sökrutan upp till höger eller ner till vänster, beroende på vilken dator du har.

Glöm inte att klicka på alla rödmärkta namn. Där finns oftast artistens musik, tal eller annan information.

 

bh-218-1

 


bh-001-flagga

 

BJURÅKERS KOMMUNVAPEN OCH KOMMUNFLAGGA 
Vapnets färg är i guld och blått. Motivet från bilden av ett sigill från 1300-talet

 

Historik

Bjuråkers Hembygdsförening bildades 1934.

Orsakerna till detta var flera dels låg det i tiden och många av hembygds-föreningarna i Hälsingland bildades på 30-talet. Här i bygden fanns en eldsjäl och hembygdskämpe, nämligen Jonas Jonsson, Änga. Det stundande kronprinsbesök i Bjuråker och 27 juni besökte kronprinsparet bygden. Då var det bra att välkomna med och genom en hembygdsförening.

Den 10 juni 1934 hölls ett sammanträde i sockenstugan, där det beslöts att bilda en hembygdsförening i Bjuråker. Detta, som det bl.a. stod i protokollet, för att bevara den gamla kulturen. Noteras kan att Bjuråkers Hembygdsförening bildades fem dagar före Delsbo Hembygds- och Fornminnesförening. Vid bildandet antogs de första stadgarna, 13 till antalet.

I stadgarna stod bland annat:
”Föreningen, vars verksamhetsområde är Bjuråkers socken, har till uppgift att
bevara och vårda minnena av gångna tiders andliga och materiella kultur, främja god byggnadskultur och skydda hembygdens natur, samt att hos det unga släktet väcka kärlek till hembygden och försöka sprida en allsidig kunskap om denna.
Medlemsavgiften ska vara 1 krona och ständigt medlemskap 25 kronor. Personer som på ett eller annat sätt gjort sig förtjänta om föreningen eller eljest på ett framstående sätt verkat för dess syften, kunna av föreningen väljas till
hedersledamöter. Styrelsen ska bestå av sju ledamöter varav två kvinnor.

Redan vid det första sammanträdet 10 juni bildades en kommitté som skulle verka för att kronprinsparet blev hembygdsuppvaktad med bygdespelmän och dräktklädda. Under åren 1935-36 hölls ett antal sammanträden men sedan kom verksamheten att ligga nere till 1953. Orsaken till detta kan tyckas märklig, med tanke på den aktivitet och ambition som den gamla styrelsen på 30-talet visat.

Man kan dock finna en del av förklaringen i det faktum, att platsfrågan hade delat ledamöterna i flera läger, beroende på att bytänkandet tog överhanden. En annan orsak var naturligtvis andra världskriget som gjorde att befolkningen fick annat att tänka på.

Föreningen nybildades 1953 med en ny styrelse. Så småningom ordnade man också platsfrågan för hembygdsgården. Platsen kom att bli Lithens backar. Platsen heter så därför att det har bott en soldat här en gång i tiden som hette Lithén. Man var dock inte ensamma om den här platsen. Det fanns i Bjuråker en Bygdegårdsförening som hade sökt förvärvsrätt på platsen. De hade också planer på att bygga en bygdegård vilket dock aldrig blev av. Hembygdsföreningen fick till en början arrendera platsen för den symboliska summan av 5 kr/år. Efter ett par år fick hembygdsföreningen överta halva området för sin egen del. Så småningom fick föreningen köpa hela  området sedan det stod klart att bygdegårdsföreningen inte skulle kunna förverkliga sina planer på en bygdegård. Därtill skänkte Gästgivare Johan Jonsson ett markområde i anslutning till det som föreningen redan hade. Dessutom köpte föreningen ett område av Mossar-Erik i Kyrkbyn och i slutet av 90-talet köpte man av Hudiksvalls Kommun ytterligare mark. Man skall dock komma ihåg att det här inte var en plats som var färdig att bebygga med de gamla hus man förvärvat. Här var då rena vildmarken. Många arbetskvällar ligger bakom det här utseende som platsen har idag.

Det var torsdagen den 30 juli 1953 som de första spadtagen togs till att röja och bearbeta området. Forngården invigdes 1956 den 26 augusti av landshövding John Lingman. Sedan dess har en hembygdsfest hållits här varje sommar. Nu hålls den alltid tredje söndagen i juli månad (Bjuråkersstämman).

Källa:
Bjuråkers hembygdsförenings hemsida

 

 

1956

Här kan du se Hembygdsföreningens bilder från bl. a. invigningen 26 augusti 1956

bh-011-1956-foto

bh-012-1956-foto

Troligen är bilderna tagna före invigningen 1956

bh-199-1956-program

1.000-tals trotsade hällande regn när Bjuråkers forngård invigdes.

bh-201-1956

Man fick en vision av Kina när man såg havet av paraplyer på gårdsplanen utanför Jens Ors gården. Bilden togs från en fönsterglugg i övre våningen på Frisbogården.

bh-200-1956

Landshövdingskan fru Karin Lingman tackar Sofiaflickan Berit Sigstedt för vacker gymnastikuppvisning.

bh-202-56

En trio unga bjuråkersflickor i sockendräkt. Fr. v. Elvy Westerberg, Svedjebo, Ann-Marie Fredin, Tomsjö och Karin Westerberg, Svedjebo.

HT 27 augusti 1956

 

bh-329-1956

Den här glada tjejen har just sjungit solo här på spelmansstämman
Hennes namn var Birgitta Östberg och kom från Norrbobyn. Nu heter hon Norrgård i efternamn och det är hon som lånat ut bilden.

 

 

1957

 

bh-203-1957-program

bh-315-1957

Sofiaflickorna under fru Maja Carlguist ledning gav, som HT i går berättade, en bejublad uppvisning vid Bjuråkers Forngård på söndagen. På bilden härovan ses fru Carlquist tillsammans med fanbäraren Edvin Berg från Berge klädd i Bjuråkersdräkt.
Foto: Bror Jonsson

bh-013-1957-ev

Troligen 1957-58. Personen i bakgrunden med hatt och slips mitt i bild är Albert Pettersson från Moviken
Foto: Bror Jonsson

 

 

1958

 

Före stämman

bh-197-58

Bilden ovan från minneshögtiden om Natan Söderbloms liv och gärning

bh-195-1958-program

Hembygdsfesten i Bjuråker ett strålande arrangemang

 

bh-196-58

3-åringe bjuråkingen Anders Westberg från Fagerfall och några andra festbesökare.

HT 11 augusti 1958 B. J:son

 

 

1959

 

bh-217-1959

2.000 personer besökte hembygdsfesten i Bjuråker

 

bh-198-1958

De här små flickorna passade på att ge sig ut på egen hand och plocka blommor när farbror Cajmats talade som bäst. Båda är bjuråkersättlingar och har givetvis bjuråkersdräkt. De är t v Kristina Dahlström, Hudiksvall, 3,5 år och t h Elisabeth Andersson, Söderhamn, 4,5 år. Kristina är dotter till herr Börje Dahlström och hans hustru Elisabet och har den inte helt obekante bilförsäljaren och tävlingsföraren Ivar Andersson med fru till föräldrar.

HT 17 augusti 1959 av B J:son

 

 

1960

 

bh-002-pr-1960

Hembygdsfest med folkdansare blev publiksuccé i Bjuråker

bh-283-1960

Hälsinglands Folkdansare och andra sockenklädda tågar in på Forngårdens område med Dellenbygdens spelmanslag i täten med fanbärare.
Foto: Gunnar Forsström

HT 27 juli 1960, sig. Ege

 

1961

 

bh-003-pr-61

Vackert väder lockade 2 000 till Hembygdsfest i Bjuråker

 

bh-004-1961

Uppmarschen mot Forngården med fanbärare och spelmän i täten åtföljda av 100-tals folkdräktsklädda och övriga kyrkobesökare

bh-313-gymnastik

Från vänster syns här Kurt Davidsson, Inger Johansson och Leif Kroon strax före gymnastikuppvisningen. Foto: Gunnar Forsström

HT 31 juli 1961 sig. Ege

 

1962

 

bh-205-1962

 

Strålande hembygdsfest i Bjuråker

bh-311-1962

I marschen från Bjuråkers kyrka till Forngården deltog spelmän, sockendräktsklädda samt en stor del ”civila”.
Foto: Bror Jonsson

bh-227-1962

bh-228-1962

bh-229-1962

bh-231-1962

 

bh-312-talare

Ärkebiskopinnan Brita Brillioth talar om Söderblom
Foto: Bror Jonsson

bh-232-1962

Ärkebiskopinnan Brilioth talar.

 

 

 

 

 

1963

 

bh-207-1963-program

Festligt hembygdsfirande i Bjuråker, med landshövdingetal, spel och dans.

bh-314-1963-marchen

Flaggor fanor och spelmän

bh-284-1963

Landshövding Jarl Hjalmarsson flankerad närmast t. v. fru Hjalmarsson, längst t.v. fru Ringqvist, t. h. om landshövdingen disponent Gunnar Sundblad .

HT  22 juli 1963. Reportage och foto: Eva

 

 

 

1964

 

bh-006-p-64

2 000 besökte hembygdsfest i Bjuråker

Albert Viksten-tal uppskattat inslag

bh-285-1964

Bygdespelmän med bl. a. riksspelman Nils Th. Olofsson i täten med åtföljande inslag av folkdräktklädda tågar in på festområdet.

HT 13 juli 1964 Foto: Gunnar Forsström

bh-234-1964

bh-233-1964

 

 

1965

 

bh-209-1965

Skolmuseum invigt i Bjuråker vid välbesökt hembygdsfest

 

bh-014.1965-bild

Avmarsch från kyrkan

bh-015-1965-spelmen

Spelmanslaget uppträder på festområdet

HT 19 juli 1965

 

 

1966

 

bh-019-1966

Serveringen på Forngården 1966
Siggan och Pelle Danulf. Siggan blir uppvaktad på sin 50-årsdag

bh-018-1966

Stående bak från vänster. Brita Sundberg, Elsa Skelander, Greta o Lars Nilsson, Klockars, Annie Persson Tås, Brita Andersson, Näppänge, Thea Eriksson, Anna Strömberg, Sjövik, Anna-Lisa Wengelin med barnbarn och Siggan Olsson, Tjärna.
Sittande fr. v. Danulf mor, Pelle Danulf, Siggan Danulf födelsedagsbarn, Olle Danulf, Elisabeth Holmstrand, Nils o Maja Holmstrand
På golvet, halva ansiktet på Viveca Sundberg, okänd, Börje Eriksson, okänd.

bh-020-1966

Bortre raden fr.v. Siggan Danulf, Elisabeth Holmstrand, Maja o Nils Holmstrand, Brita och Folke Sundberg
Främre raden, okänd, och Viveca Sundberg

bh-021-1966

Bortre raden, okänd, Folke Sundberg och Ove Sundberg
Främre raden, Viveca Sundberg, Börje Eriksson, Olle Danulf och Lasse Skelander

bh-210-1966

Traditionsrik hembygdsfest i Bjuråker med nya inslag

 

bh-211-66

Avmarschen mot forngården med fanbärare och folkdräktsklädda i täten.

bh-316-1966-buskis

I backsluttningen fr. v. flickscoutchefen Kerstin Högberg, Nils Th. Olofsson, Hjördis Schymberg, Greta Olofsson och Tage Bilde.

bh-310-1966-par

Hjördis Schymberg och Tage Bilde

HT 19 juli 1966. Text och bilder A. J.

 

 

1967

 

bh-212-1967

Hembygdsfest i Bjuråker samlade 3.000 besökare

 

bh-213-67

Cecilia Bruce spelar några låtar till eget ackompanjemang

HT 17 juli 1967 Stelin

 

 

1968

 

bh-214-1968

 

Första folkdansstämman i Bjuråker samlade 4 000 personer trots regn.

bh-017-1967-h-w

Dir. Hans Westberg i talarstolen

 

bh-016-67-cecilia-bruce

Sång av Cecilia Bruce 

bh-321-1968-fyra

Komminister Thyselius omgiven av några gamla bekanta från Delsbo. Fr. v. Anna Olsson, Näsbyn, Marta Ohlsson, Oppsjö och Inga Svensson Näsbyn.

bh-009-68-bild

Bild ut HT. Absolut yngst i Bjuråkersdräkt var 2-årige Erik Dahlström här i famnen på sin mamma, fru Alice Dahlström. Pappan Heter Börje Dahlström och familjen bor numera i Hudiksvall.

bh-319-1968
Anders Jonsson med Jens Ors i bakgrunden

HT 22 juli 1968, B. J:son

 

 

1969

 

bh-215-1969

Stämman i Bjuråker samlade 8 000.

150 dansare från hela Hälsingland deltog i folkdansstämman i Bjuråker

 

bh-024-1969

 

bh-027-69

I fyra olika dräkter … fr.v. fru Lilly Sundberg, Sundsvall (medelpadsdräkt), fru Brita Lind, Ljusdal,  (färiladräkt), fröken Greta Skoglund, Tallåsen (ilsbodräkt), fru Ingrid Nilsson, Bjuråker (rättviksdräkt).

bh-026-69

Nils Th. Olofsson vid blåsinstrumenten i musikrummet.

bh-322-1969

Den berömda Vingåkersdansen med de båda flickorna, som försöker charma en pojke dansas här medan en stor åskådarskara bänkat sig i gräset.

bh-030-69

Här är spelmän som kan hålla igång dagen lång. Anders Jonsson, ”Näs-Olle” Andersson, Håkan Lönnberg och Gunnar Eriksson, alla från Delsbo samt Kjell Åke Hamrén, Norrbo.

bh-318-1969-barn

Anders Ek, 6 år i Forsa-dräkt och Helena Ek, 15 månader, i delsbodräkt tar här igen sig i gröngräset. Foto: Bror Jonsson

bh-025-1969

Rektor Olle Eriksson, Järvsö (i delsbodräkt) med dottern Barbro och hustrun Ester.

HT 21 – 22 juli 1969 B. J:son

 

 

1970

 

bh-031-70-program

Tredje folkdansstämman fest för 12 000

 

bh-032-70

Flera tusen människor kantade vägen som brudparet red på från kyrkan till Forngården.
I täten gick spelmännen Britt Marie Swing och Sven Härdelin

bh-036-70

bh-320-1970-brudpar

Brudparet Lundell var grant utstyrd. Ett vackert inslag bland alla hembygdsklädda deltagarna i folkdansstämman.
Foto: Bror Jonsson

bh-035-70

Mycket folk följde högtiden på Forngården. Här är brudparet på väg genom folkmassan upp på dansbanan där kyrkkaffet hölls för bröllopsgästerna.

bh-323-1970-barn

Den här lilla söta tultan stal alldeles föreställningen för brudparet vid folkdansstämman i Bjuråker på söndagen. Tösen är knappt två år och heter Lisa Persson. Hon är från Friggesund och bär Bjuråkersdräkt.
Foto: Bror Jonsson
bh-324-1970-dansbanan
En här kan dansa, han. En motspänstig gosse på bröllopet måste bäras fram till bruden.
Foto: Bror Jonsson

bh-038-70

Här blev det först kyrkkaffe och tal av kyrkoherde Sverker Ågren innan det var dags för överlämnandet av brudgåvorna.

bh-033-70

Mesta applåderna kom när Bjuråkers Hembygdsförening överlämnade en vagga till brudparet. Här är det Harry Persson, Nils Holmstrand och Edvin Bergh som uppvaktar brudparet med gåvan.

bh-037-70

bh-034-70

Kent Landell, flygnavigatör och Ann-Gerd Högbom kanslist vid flyget i Söderhamn fann varandra på flottiljen. Här har de nyss blivit man och hustru Ann-Gerd klädd i ungmorsdräkten i en lugn och avstressad miljö miltals från dundrande flygplan.

Söderhamns Kuriren 20 juli 1970 Staffan Andersson

HT 20 juli 1970 B. J:son

 

1971

Inför stämman

bh-039-71-b

Kalle Erikssons söner Börje och Bengt ses här, tillsammans med Petrus Jonsson. Det är dessa tre som byggt dansbanan, som skall utnyttjas ordentligt i helgen, hoppas man.
Ht 16 juli 1970. Text och Foto Jan Olsson

bh-043-71-program

1800-tals vigsel och hembygdsfest blev en solig

fullträff i Bjuråker

bh-039-71

Brudparet Jan Erik Pettersson, Rogsta och bjuråkersfödda Berit Olsson, Järvsö efter vigseln i kyrkan ridande upp mot Forngården med spelmännen i täten blev rena triumftåget där det hyllades av den mångtusenhövdade festpublik som kantade färdvägen.

bh-041-71

Bland en stor mängd av brudgåvor som frambars märktes konstverk, vävnader och en handgjord vagga. Här kommer vaggan.

bh-040-71

Allmogespelmannen Nils Th Olofsson tv får hembygdsföreningens näverlur ar hr. Harry Persson.

bh-042-71

På den nybyggda dansbanan sitter brudparet Pettersson med tärnor och marskalkar i bakgrunden. Vigselförrättaren komminister Anders Olsson till vänster.

HT 20 juli 1970. B. J:son

 

 

 

1972

Inför festen

bh-047-72

Lilly Backlund, Stråsjö, kommer att baka tunnbröd under festen. På tisdagskvällen höll hon på att feja i bakstugan och där står hon vid bakugnen med den stora ungskvasten av färskt tallris, som hon nyss gjort i ordning. Hon håller styvt på traditionen och bakar tunnbröd varje år hemma hos Berg-Pelles i Stråsjö, den enda av Stråsjögårdarna, som fortfarande har en egen bakstuga i bruk.

bh-048-72-nona

Jonas Jonsson i Tjärna – mera känd som Nona – med några dyrbara plåtmynt under armen.

HT 14/7 1972. Text och Foto Bror Jonsson

bh-044-1972-pr

Folkdans och hemslöjd samlade 15 000 i Bjuråker

 

bh-046-72

Sven Härdelin stampade igång uppspelningarna på stora scenen. Sven är gammal i gården vid det här laget och har vanan inne.

bh-045.72

Linberedning tilldrog sig stort intresse. Den sköttes av Inez Strand, Västerstråsjö, hennes mor Hildur Borg och Anna Syd, Friggesund.

Söderhamns Kuriren 19 juli 1971. Text och bild Robert Söderström

 

 

1973

 

bh-049-1973-pro

 

Gammaldags slåttergille på Bjuråkersstämman

 

bh-052-73

Paraplyer skyddar inte enbart mot regn. De är bra skydd mot solens brännande strålar också. Det visades vid Bjuråkers-stämman i söndags, då åskådarna gjorde allt för att söka skugga. Svettigt i solskenet hade däremot tonårsdansarna, som här uppträder på dansbanan.

bh-050-1973

På folkdansstämman var ”slåttergille anno 1800” temat. Man hade bemödat sig om att alt skulle vara så tidsenligt som möjligt – även kläderna var av äkta 1800-talssnitt.

bh-051-73

Skörden är bärgad, arbetet över. Nu vidtar festen. Men först dansar man skördedansen.

bh-053-73

Makarna Marianne och Gunnar Ahlqvist är nyblivna ”världsmästare i hambo” – nu står de själva i spetsen för Folkdansstämman i Bjuråker.

bh-054-73

Margot Öjemark, keramiker, vid drejskivan samlade många intresserade omkring sig.

bh-055-73

På stämman slogs ett slag för bygdens gamla hantverk. Här visas prov på linspinning

bh-056-73

Kjell Persson visar sin räfserska, Birgitta Olsson hur man slipar lien.

HT 16 juli 1973 Text och bilder Bror Jonsson

 

 

1974

 

bh-058-1974-pro

Bjuråkers hembygdsförening fyller 40 år och arrangerar sjunde

folkdansstämman

bh-059-74

Efter högmässan, som traditionellt inleder hembygdsfesten följde avmarschen till forngården med fanor och fiolspel i täten

bh-061-74

Ljusdals spelmanslag tågar in

bh-261-1974

Knallen Anders Nordlund (med hatten) fick också vara med och dansa. Här dansar han snurrbock tillsammans med Ljusdals folkdanslag.
Foto: Sven-Erik Jönsson
bh-262-1977
Buskspel…dans…och vackra kläder. .
Foto: Sven-Erik Jönsson

bh-060-74

Hildur Borg kan konsten att spinna

bh-062-74

Bland hantverken märktes linhanteringen. Här är Inez Strand i full färd med linberedning.

HT 22 juli 1974 Text och Foto Sven-Erik Jonsson

 

 

1975

Inför stämman

bh-075-75

Förberedelserna inför folkdansstämman i Bjuråker har pågått hela veckan. I tisdags hittade vi Anna Andersson, Anna Strömberg, Brita Andersson, Siggan Danulf och Anna Andersson i full färd med tillverkning av ostkaka.

HT 18 juli 1975, av Sven-Erik Jönsson

bh-063-1975

BJURÅKERSSTÄMMA – VILKEN FOLKFEST

 

bh-064-75

bh-065-75

bh-066-75

Mamsellernas dräkter är 200 år gamla. Men karamellerna är nygjorda.

bh-069-75

Många kommer till Bjuråkersstämman för buskspelets skull. Det var dragspel här och stråkar där och en skön symfoni av gamla låtar bak stugknutar och uthus. Här en grupp som tidigare spelat inför TV-kameror men nu låter stråkarna vila. Bjuråkersstämman är på väg att uppmärksammas i stora sammanhang.

bh-072-75

Lilly Backlund, Stråsjö kan konsten att baka tunnbröd. Tillsammans med Agda Skoglund, Holmberg, bakade hon allt vad tygen höll på söndagseftermiddagen. Men det räckte inte långt. Allt gick åt till den intilliggande serveringen av potatis och sotare.bh-073-75

– Nej det är inte Budda eller någon annan stor Österns man. Det är skräddarmästaren Herbert Leek, Friggesund, 71 år, som visade den gamla skrädderikonsten och berättade med stor inlevelse.

bh-067-75

Tvättgummorna var många vid denna hembygdsfest. Byggnadssnickaren Axel Eriksson, Ängebo tar sig en pratstund över den nyhängda tvätten med Brita Sundell. Månde lite kärleksgnabb.

bh-070-75

Är det någon som har smutsiga mattor … frågade Torborg Bast, Bjuråker. Hon kanske hjälper Er. Vid Bjuråkersstämman skurade hon med väldig fart och log så snällt.

bh-074-75

Var säker om att Per Rahm, Brännås kan tröska råg med slaga. Han har både stilen och tagen inne även om det var länge sedan sist.

bh-300-1975-slaga

Slagtröskning förekommer knappast numera, sedan maskinerna gjort sitt intåg i jordbruket. Hembygdsföreningen i Bjuråker vill gärna visa hur det gick till på farfarsfars tid.
Foto: Sven-Erik Jönsson

bh-068-75

Två getfarmare i Björsarv hade flyttat ned till de stora festligheterna i det centrala Bjuråker för här skulle mjölkas och säljas getost. Det var värre än på Skansen. Det är Björn Lundén som mjölkar stående och Lilian Hansson vid getens huvud. Tillsammans har de 20 getter.

bh-071-75

Som barn hade vi fem getter berättar Nora Gjertz, Fors, Hälsingtuna och låter den varma getmjölken sig väl smaka som Björn och Lilian bjuder på.

HT 22 juli 1975, pH

 

 

 

1976

Före stämman

bh-076-76

Annie Persson börjar bli van det här med ostkaka. I fjol tillverkades ostkaka av 1.200 liter mjölk men det tog slut redan tidigt på eftermiddagen.

HT 16/7 1976. Sven-Erik Jönsson

bh-077-76-pro

En solig Bjuråkers-stämma med 8 000, 10 000, 12 000 …

Ingen vet hur många som kom

bh-296-1976

Bjuråkersstämman var som alltid en stor fest för såväl spelmän som folkdansare. Bland dansinslagen gjorde de yngsta folkdansarna en mycket populär uppvisning med fart och fläkt. Foto: Lars Sundin

bh-078-76

”Polkan går”, var uppvisningen titulerad och Svenska Ungdomsringen, som för övrigt var medarrangör av festen, svarar varje år för en dansuppvisning och även i år hade Knut Lehman och co lyckats skapa ett trevligt och uppskattat program.

bh-079-76

Karamellmamsellerna var iklädda dräkter från ett svunnet sekel men karamellerna var nygjorda.

bh-080-76

– Ingenting går upp mot folkdansstämma i Bjuråker, sa kyrkoherde emeritus Sverker Ågren.

bh-082-76

Bjuråkersstämman är en folkdansstämma. Men fiolerna finns med och då blir det buskspel. Här är det musik på vedbacken.

bh-298-1976

I bakstugan visade Agda Skoglund och Valborg Bergström hur det förr gick till att baka tunnbröd.

bh-264-1976

Här finns det vatten på ungefär 4 meters djup, hävdar Einar Lind, Harmånger, sedan han gått en stund med slagrutan.

bh-081-76

På vallen visades getskötsel och där förekom också tillverkning och försäljning av getost.

bh-299-1976

760719 Polkan går och stråktaglet snor på solig Bjuråkers-stämma. 8000, 10.000, 12.000 Ingen vet hur många som kom.

HT 19 juli 1976 Text: Sven-Erik Jönsson Foto: Lasse Sundin och S-E Jönsson

bh-230-1976

Maria Persson Norrbo och Anna Högström

 

 

 

1977

 

bh-085-1977-program

Bjuråkersstämman besöktes av 7.000 personer

 

bh-086-77

Kortegen har lämnat kyrkan och marscherar mot Forngården

bh-265-1977-samling

Det inledande allspelet innehöll bland annat Trollens brudmarsch, som lyckades hålla regnet borta större delen av eftermiddagen.
Text o Foto:Sven-Erik Jönsson

bh-087-77

Det spelades i buskar och i folkhopar, ja överallt hördes de vackra tonerna

bh-294-1977

 

bh-088-77

Mjölkkorna var intressanta för många på vallen vid Forngården

bh-266-1977

Hur man kärnar smör visade Gunhild Andersson.
Foto: Jan Olsson

bh-089-77

Britt-Mari Swing mottar Hälsinge-hambons stipendium av Lars Hansson.

bh-092-77

Britt-Mari Swing fick årets Hambo-stipendium.

bh-297-1977

Aron Bruhn var en av dem som ställde upp och arbetade på Forngården på torsdagskvällen trots det ostadiga vädret.
Foto: Sven-Erik Jönsson

bh-293-1977

Nelly och Folke Östlund från Horndal bjuder på extralåtar vid tallarna

bh-093-77

Det kom många människor till folkdansstämman i Bjuråker, men många lämnade festen när regnet kom och missade just det det här programinslaget. Från stäva till mejeriprodukt.

HT 18 juli 1977. Text och Foto: Sven-Erik Jönsson

 

 

1978

Före stämman

bh-094-78

Mjölk, mjölk och åter mjölk. Sammanlagt går det åt 1.000 liter när man gör ostkaka inför den traditionella hembygdsfesten i Bjuråker. Här är det Maja Eriksson som ”Stälper” i mjölk i en stor kittel.

bh-095-78

Ostkakan har som vid alla andra arrangemang en given plats. Och åtgången är stor. Två dagar före festen är det medlemmar i föreningen som färdigställer delikatessvaran.
Fr. v. Siggan Danulf, Ingrid Bladin, Maud Medin, Anna Strömberg, Anna Andersson och Maja Eriksson.

bh-096-78

Bjuråkers Hembygdsförening firar 25 år. Som vanligt till hembygdsfesten hjälps medlemmarna åt med att städa och pynta. På bilden fr. v. Helmer Nylander, Anna och Bertil Sundberg.

HT 13 juli 1978, av Jan Olsson

bh-097-1978-program

Bjuråkersstämman växer och växer …

I år var det jubileum och publikrekord

 

bh-098-78

Svenska Ungdomsringens uppvisning av de allra yngsta folkdansarna, här på tunet vid Bjuråkers Forngård.

bh-099-78

Torborg Basth, Bjuråker rör här i en kittel med mjölk. Det skulle så småningom bli ost. Allt detta visades vid söndagens fest på Bjuråkers Forngård.

bh-101-78

Hur man kärnar smör visade Gunhild Andersson

bh-102-78

PÅ Bjuråkersstämman slogs det nytt publikrekord. Drygt 10 000 personer lyssnade till allmogemusik och tittade på folkdans. Publiken fick även se hur man klipper får.

bh-292-1978

Tre verkliga veteraner inom Hembygdsföreningen förärades denna dag gåvor. De var alla med när föreningen återuppstod för 25 år sedan.

Fr. v. hedersordförande Ivar Ringqvist, Anna Andersson och Erik E Eriksson

HT 17 juli 1978, av Jan Olsson

 

 

 

1979

bh-103-79

Bjuråkersstämman på söndag, bjuder som vanligt på ett späckat program. Bl. a. gästas man av ett 50-tal personer från Bondeungdomslaget från Nidaros i Trondheim.
Inför stämman finns mycket att förbereda, bland annat tunnbrödsbakning. HT fångade denna bild när Stina Norin och Anna Sundström, båda från Bricka i Bjuråker arbetade i bakstugan på Forngården.

HT 12 juli 1979, av Jan Olsson

 

bh-104-79

När regnet upphörde kom publiken

10 000 på Bjuråkersstämman

bh-105-79

I tåget från kyrkan till forngården återfanns den svenska och norska flaggan samt Bondeungdomslagets fana och Bjuråkers Hembygdsförenings.

bh-295-1979

Bondeungdomslaget från Nidaros, Trondheim gjorde mycket fina framträdanden. Spelmän, sångare och dansare.

bh-287-1979

Hantverksvisningen på årets Bjuråkersstämma omfattade bultning, varpning, tränning, trasklippning och knytning av solver. För det svarade duktiga Bjuråkerskvinnor.

bh-249-1979

Repslagning – en konst som utövades av Petrus Jonsson och Per Östberg

bh-289-1979

Karin Bergström, bosatt i Delsbo med dottern Lisa mumsade på jordgubbar och tjockgrädde.

bh-290-1979

Johannes Söderberg från Bergsjö är en trogen gäst på Bjuråkersstämman. Men det måste vara paus i allt spelande. Vad passar väl då inte bättre än kaffe?

bh-288-1979

Gammaldags taktäckning med spån demonstrerades av Stig, Ivar och Arne alla med efternamnet Karlsson.

bh-291-1979

Är det spelmansstämma i Bjuråker så nog hittar man de här herrarna.

Fr. v. Lars Larsson, Hög, 80 år och Erik Lind, Arbrå, 78 år i sin högtidsdräkt med hög hatt.

HT 16 juli 1979 Text: Jan Olsson Foto: Bengt Söderberg

 

 

1980

Inför stämman

bh-113-80

Hembygdsföreningens ordförande Helmer Nylander till vänster här samlad inför de förberedelser som är nödvändiga innan stämman på söndag.

bh-114-80

Rent och nyskurat inför söndagens Bjuråkersstämma. Anny Persson, Tå och Astrid Olsson, Havra med skurborste och skurtrasor.

HT 17 juli pH

bh-219-1980

 

Över 17 000 på Bjuråkersstämman

 

bh-115-80

Miniatyrupplagan av Dellenbygdens folkdanslag framförde ett uppskattat uppvisningsprogram. Bland annat dansade ungdomarna hälsingedansen ”Kristin, Kristin”. Vad månne bliva av dessa unga dansare.

bh-116-80

Plötsligt dök en helt oannonserad trio upp på Bjuråkersstämman. En fiskare, en kolare och en jägare. Här har de slagit sig ner för kaffekokning. Vilka som fanns bakom maskerna avslöjades aldrig, men det lär ha varit riktiga ”proffs” inom sina gebit.

HT 21 juli 1980 Text och bilder: Per-Ludvig

 

 

1981

Inför stämman

bh-117-1981

Bjuråkers Hembygdsförenings ordförande sedan drygt fyra år tillbaka, Helmer Nylander, vandrar mellan de gröna björkarna på forngården. På söndag är det dags för den 25:e stämman. Innan dess ska mycket vara klart – och en vandring runt i det vackra området löser alla problem.

bh-118-81

Anna Sundström har laddat ugnen med ännu en tunnbrödskaka. Det går åt flera hundra under stämman.

HT 16 juli 1981 Jan Olsson

bh-220-1981

 

25:e Bjuråkersstämman slog alla tidigare rekord

 

 

bh-119-81

Med fanbärare i spetsen gick marschen från kyrkan till forngården när Bjuråkersstämman i helgen 25-års jubilerande. Förutom ett digert program som gjorde succé sattes publikrekord. Vad sägs om 20.000 människor?

bh-124-81

Brage Folkdanslag från Wasa i Finland framförde ett spel om hur ett Österbottniskt bondbröllop förr i tiden kunde te sig. Ett Uppskattat inslag i programmet.

bh-122-81

Iggusundsgänget med Janne, Britt-Marie, Kjell-Åke och Östen var stämmans höjdpunkt. De fick de tusentals besökarna med sig i allsång. Vilken Stämning!

bh-286-1981

Inez Strand visade publiken hur man kärnar smör.

bh-121-81

Inne i danslogen återfanns Margot Öjemark från Ingalunda Gård i Hedvigsfors. Hon drejade och visade sina vackra färdiga alster i lera.

bh-268-1981

Tröskning hörde till begivenheterna denna vackra söndag i Bjuråker. En kultändarmotor drev det uråldriga tröskverket.

bh-125-81

I varje skogsglänta stod ett spelmanslag

HT 20 juli 1981 Text och Foto: Jan Olsson

bh-326-1981

Elon Torsell, dragspel och Greta Skoglund fiol. Foto: Olle Gudmundsson

Bilden utlånad av Greta Skoglund

 

1982

Före stämman

bh-126-1982

Ett nytt inslag vid ”brakfesten” i Bjuråker blir en uppvisning i hur skogsavverkning gick till före den stora mekaniseringen, sägen Helmer Nylander. Men mer vill han inte avslöja om det numret. Ett överraskningsmoment måste finnas.

HT inför stämman av Jan Olsson

bh-127-82-program

15.000 på Bjuråkerstämman

bh-267-1982

Tusen och åter tusen människor samlade framför scenen i strålande sol.

Underhåller succéartat gör Iggesundsgänget

bh-132-82

Tätast var det när Iggesundsgänget uppträdde på stora scenen

bh-269-1982-cittra

Arne Andersson från Vallsta var säkert ensam med sitt udda instrument i Bjuråker denna söndag. Klangen från cittran spred sig vackert i skuggan av furorna.

bh-130-82

11-åriga Carola Jonsson från Hudiksvall, deltog intensivt i buskspelet med sin nyckelharpa. Hon hängde med på de flesta låtar.

bh-270-1982-olle

Gök-Olle Jonsson från Västansjö, demonstrerade ett snart utdöende hantverk, nämligen bandpåläggning. Intresset för just de olika hantverksvisningarna var stort även i år.

 

bh-133-82

Hela kvartetter i folkdräkt fanns det inte så många av på Bjuråkersstämman

bh-134-82

Det var mycket folk i år på Bjuråkersstämman och de flesta stannade länge

HT 19 juli 1982 Text och Foto: Jan Olsson

 

 

 

1983

Inför stämman

bh-135-1983

Innan en stämma kan hållas krävs förberedelser. Och då kommer medlemmarna till nytta. Och ställer upp för den goda sakens skull – det gör de sannerligen. Här har några samlats för gruppfoto. På söndag blir det drygt 250 frivilliga krafter som är i rörelse.

bh-136-83

Gunbritt Eriksson har upplevt bjuråkersstämman sen unga år. I år gör hon en insats i tunnbrödsbakandet som kommer att pågå även under stämman. Foto: Anders Kockum

HT 14 juli 1983 – Jan Olsson

bh-221-1983

 

Hälsinglands folkfest nr 1 Bjuråkersstämman!

Uppskattningsvis besökte 20.000 människor stämman

bh-271-1982

bh-137-83

Hallstein och Dag Finn, mästare i norsk hallingdans, hörde till det stora dragplåstret vid den 17:e Bjuråkersstämman som samlade upp emot 20. 000 människor.

bh-272-1983

Åsa Jinder, upplandstjej och riksspelman på nyckelharpa, gladde många stämmobesökare.

bh-139-83

Gunhild Andersson kärnar smör på vallen vid Bjuråkers forngård

bh-140-83

En handgjord pump i trä provas av några unga.

bh-141-83

Torborg Basth serverar lunchdricka på löpande band. En god dryck i hettan.

bh-317-1983

En verklig entusiast av fiolmusiken. Glasögonen han han skjutet upp i pannan. Solen gassar och värmer. Foto:Jan Olsson

bh-143-83

Vid sidan av ostkakekön satt denne dragspelande herre och trivdes.

bh-144-83

Bjuråkersstämman – sommarens höjdpunkt!

HT 18 juli 1983 Text och Foto: Jan Olsson

 

 

 

1984

 

bh-222-1984

 

Bjuråkersstämman – en fest för ögat

Text och Foto: Jan Olsson

bh-253-1984

En traditionell, men alltid lika vacker bild från Bjuråkersstämman. Det annorlunda var inslaget av flaggorna. Vid den svenska vajade den amerikanska och stiliga flaggan från Kansas.

bh-263-1984-regn

En bild från Bjuråkersstämmans inledning. Paraplyer i massor åkte upp för att skydda. Men snart kom värmen och ordningen var återställd.

bh-163-84

bh-257-1984

Brage folkdanslag från Wasa i Finland hörde till huvudattraktionerna vid årets Bjuråkersstämma. Bl.a. spelte de upp hur ett äkta bondbröllop kunde gå till förr i tiden. På bilden ses brudparet omgivna av vänner och spelmän.
Foto: Jan Olsson

bh-167-84

En av deltagarna från det amerikansk folkdanslaget som gästade Bjuråkersstämman blåser i näverlur.

bh-254-1984-dans

De amerikanska folkdansarna från Kansas gjorde succé. Bl. a. framförde de prov på sina egna danser, däribland till Elvis-musik. Ett annorlunda, men givande inslag. Det tyckte åtminstone publiken som överöste dem med applådåskor.

bh-255-1984-danslekar

Dellenbygdens barndanslag gjorde ett bejublat uppträdande trots att det regnade. Med leende läppar fick de orosmolnen att ge med sig och solen värmde.
Foto: Jan Olsson
bh-258-1984
Tre personer med mycket gemensamt. Fr.v. Bjuråkers Hembygdsförenings ordförande Helmer Nylander som bl.a. hyllades för sina insatser. Föreningen hyllades av Norrbos ordförande Ann-Christine Eriksson och Delsbos Albert Färlin. Det gemensamma för dem är att varje år organisera stämmor.
Foto: Jan Olsson

bh-164-84

Hälsingesången klingade vackert ut över forngårdsområdet och den mångtusenhövdade publiken då Åsa Hedenskog lät sin stämma ljuda.

bh-165-84

Systrarna Norrgård från Friggesund. Agneta och Monica sjöng till ackompanjemang av Hjalmar Jonsson

bh-146-84

Riksspelman Thore Härdelin med glimten i ögat – drar en låt samtidigt som han beundrar de skrudade sommarflickorna med felorna.

bh-149-84

Dragspel hör till stämmorna. Det tycker man åtminstone i Bjuråker. Här en bild från buskspelet där dragspelen var många.

bh-256-1984-buskspel

Peter 2 år håller sig än så länge till nappen. Men nog hägrar ett litet dragspel. Inte minst bjuråkerssonen Ivar Hanssons lilla Magdeburgare (han har tre stycken med olika durer med sig) och det är Gustav Blomkvist, Uppsala, tidigare Nianfors, som trakterar det stora spelet.

bh-148-84

Folkdräktsparad av Bjuråkersdräkten i olika skepnader. Fr. v. Rut Karlsson, Margitta Persson, Carin Sandin och Karin Nilsson.

bh-259-1984

Visning av hantverk tilldrar sig alltid stort intresse. Här är det hässjevirke som tillverkas.
Foto: Jan Olsson

bh-260-1984-vallen

På vallen puttrade det friskt. Bl. a. kokades hummeldricka, pank och färskrost. Och så tjärnades det smör m.m. m.m.

HT 16 juli 1984 Text och Foto Jan Olsson

 

 

 

1985

Inför stämman

bh-150-1985

Helmy Fredin och Mona-Lisa Larm, två damer som i mångt och mycket ansvarar för att köket ska fungera under stämmodagen nu på söndag, har bråda dagar. Hembygdsföreningen har under några intensiva veckor egenhändigt gjort 800 kilo ostkaka.

HT 19 juli 1985 – Jan Olsson

bh-151-85

Först öste regnet ned – men solen kom och 9 000 besökare

bh-273-1985-scen

På scenen återfinns spelmännen. Gömda för regn. En tom dansbana och tomma blöta bänkar. En bild från årets Bjuråkersstämma när den inleddes. Efter några timmars intensivt regnande var dock bilden en annan. Då gassade solen och publikhavet var ett faktum.

bh-309-1985-ensam
Mikael Nilsson från Norrköping gömmer sig under paraplyet. På axeln hänger fiolen väl gömd från det blöta. Mikael är en trogen gäst på Bjuråkersstämman. I år var det dock i blötaste laget. Han hade dessutom tältat natten innan.

bh-154-85

Den här mannen skydde inte nederbörden. Med bälgaspelet underhöll han, samtidigt som några genuina Bjuråkersbor på gammalt sätt, kokade kaffe i en burk över öppen eld, talade jaktminnen och skrattade.

bh-274-1985

Erik Strandberg var med på Bjuråkersstämman och deltog i hantverksvisningen. Han demonstrerade hur man för hand klyver spån, som skall läggas på tak.

bh-156-85

Britta Sundell visar hur det förr i tiden gick till att koka pank och färskost. På bilden ses besökarna Margareta Pettersson med döttrarna Linda och Malin. De hade rest från Uppsala för att hälsa på bekanta. Med finns även barnens kusin Helena Olsson, Delsbo.

HT 22 juli 1985 Text och Foto Jan Olsson

 

 

 

1986

 

bh-157-1986

Den lilla stämman har blivit stor

I strålande högsommarväder  samlades uppskattningsvis 25.000 människor

bh-275-1986

Spelmän och stämmobesökare, med fanbärare i spetsen, anländer till Bjuråkersstämman – den 30:e i ordningen.
Foto: Jan Olsson
bh-307-1988
Folkhavet var tjockt – Bjuråkers-stämman har blivit den största i Hälsingland

bh-159-86

En boliviansk grupp underhöll.

bh-160-86

Den gamla spånhyveln imponerade besökarna på Bjuråkers-stämman.

bh-162-86

Annie Persson kärnar smör. (Foto: Stefan Westerlund)

bh-308-1986

Örjan och Monica tog igen sig mellan spelningarna.
Foto: Jan Olsson

bh-276-1986

Alla ville ha ostkaka. Folk stod tålmodigt i enorma köer för att få en eller två portioner av de 5000 som fanns till försäljning.

HT 21 juli 1986 Text och Foto Jan Olsson

 

 

 

1987

 

bh-169-1987

Publiksuccé för Bjuråkersstämman

bh-170-87

Enligt chefen för biljettförsäljningen, Rune Lööv, var det publikrekord i år. Redan klockan 16 hade uppemot 20 000 besökare passerat grindarna, vilket kan jämföras med förra året, då man hade 15-20 000 allt som allt.

bh-171-87

Korgmakaren lockade mycket publik. Det gjorde även de andra hantverkarna; tunnbrödsbakarna, trätäljarna, tröskarna, messsmörskokarna, knypplarna med flera.

bh-172-87

I Jens-Ols stugan satt Ingrid Holmkvist (närmast) och demonstrerade delsbosöm och bredvid henne knypplade Bitte Eriksson för fullt.

bh-174-87

Uppe på gräskullen satt man och lyssnade på den musikaliska blandningen som kom från scenen. Det är nog bäst att puffa lite i pipan innan man går ut bland buskarna och spelar på sin klarinett.

bh-173-87

Varma sotare med het potatis äts på löpande band. Bland röken och potatiskokarna är det svårt att inte bli sugen på en tallrik.

bh-306-1987-mat

Mmm det är gott med glödstekt strömming med potatis, nybakat tunnbröd och svagdricka. Ella Lind från Sidskogen, Järvsö, njuter av maten från en vedkubbe.
Foto: Stefan Wiklund

bh-305-1987-vallen

Torborg Basth lagar Pank (rörost) i en kopparkittel som hängde över elden.
Foto: Stefan Wiklund

Söderhamns Kuriren 20 juli 1987 – Per-Ola Hoffsten

 

 

1988

 

bh-177-1988

Bjuråkersstämman slog publikrekord

17 000 trotsade regnet

bh-182-88

Dansare från Älvkarleby folkdansgille i Uppland, gjorde ett bejublat framträdande.

bh-306-1988

Vissångare Lars-Åke Melin från Indal, oanmäld gäst vid Bjuråkersstämman, möttes av applådåskor för sina vistolkningar.

bh-178-88

En översiktsbild från Bjuråkersstämman i söndags. Det vittnar om den stora publiktillslutningen, trots regnet. Närmare 17.000 personer besökte festen.

bh-181-88

Här var det stråkar och bälgaspel.
Är del Liv-Anders polska som är på gång i detta spelgäng med bl. a. Tord Åkerlund, Stockholm, Per Johan Ringqvist, Ivan Palovaara, Bryngel Hansson, Bruno Frank …

bh-251-1989

Signe Celander från Gnarp, deltog aktivt i buskspelet med sin cittra.
Foto: Hilding Lindh

bh-250-1988

Harry Persson och Gösta Eriksson på trappan till Jens-Ors stugan där Gösta är född.

HT 18 juli 1988 – Text och Foto: Jan Olsson

 

 

 

1989

 

bh-183-1989

bh-184-89

Marschen från kyrkan till forngården bestod av uniformerad polis som banade väg för spelmän, dräktklädda och övriga festbesökare.

Folkmusik i all ära – men här stal buggarna föreställningen

bh-225-1989

DDK – det står för Delsbo Dansklubb. Det kom att bli Bjuråkersstämmans höjdpunkt då de rockade in på scenen och bjöd på bugguppvisning i mästarklass. Tusen och åter tusen människor höjde deras medverkan till skyarna.Foto: Jan Olsson

bh-226-1989

Delsbo-buggarna svängde så det stod härliga till – ett mycket populärt inslag på Bjuråkers-stämman. Foto: Jan Olsson

bh-252-1989-tove

Tove Nilsson från Björsarv i Bjuråker – en skönsjungande ung hälsingebrud som med underbar stämma lät framföra just Hälsingesången.
Foto: Jan Olsson

bh-186-89

Gunhild Andersson visade hur man kunde tvätta förr i tiden och klappade friskt i plaggen med sitt trä.

bh-190-89

Gök-Olle Jonsson, från Västansjö och Sven Olsson, från  Hästnäs, klöv ved.

bh-191-89

Visst var det musik i var buske. Här några munspelare som förhöjde stämningen bland sina vänner och åhörare.

bh-189-89

En gammal slängpolskas taktfasta toner kommer från ”Stor-Östen” Eriksson, Umeå, dragspel, Hans Bertzén, Sundsvall och Pelle Åström, Bergsjö fiol.

bh-192-89

Dragspel, fiol och gitarr – överallt hördes de glada gängen. Och musiken och glädjen den pågick till långt in på morgonkulan

bh-193-89

Alla dessa buskspel bakom stugor och knutar. Då både spelmän och lyssnare glömmer tid och rum.

HT 17 juli 1989 Text och bilder, Jan Olsson

Fortsättning följer i del 2

 

Sammanställningen är inte avslutad utan ska närmast ses som ett underlag att bygga vidare på.

Framför allt efterlyser vi fler bilder och då främst från de äldre stämmorna. Har du dessutom egna minnen att berätta om, vill vi att du vänligen hör av dig till oss.

Om du gillar den här sammanställningen och vill stödja vårt arbete är en gåva mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo.

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Var den här sidan intressant? Glöm då inte lägga den bland dina favoriter.

Har du en egen hemsida får du mycket gärna länka till oss

Tack för att du vill hjälpa oss – tillsammans kan vi glädja andra

 

Tack för ditt besök!

 

Sammanställt av Åke Nätterö och Viveca Sundberg

 

Tillbaka till toppen – Till fortsättningen – Till övriga Hembygdsföreningar

Dellenportalen.se | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 820 62 Bjuråker | tel 0653-600 62
Dellenportalen.se | Viveca Sundberg | S. vägen 47 | 824 43 Hudiksvall | tel 070-521 47 10

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *