Fäbodar i Gnarp

Dellenportalen vill lyfta fram ett månghundraårigt kulturarv. Våra Fäbodar. Vi gör det genom att sammanställa uppgifter från tidningar, Hembygdsföreningarnas fäbodskildringar, privatpersoners berättelser och från olika arkiv.

Under rubriken Fäbodväsendet kan du se filmer från fäbodar och läsa mer om hur andra beskriver vårt kulturarv.

Som ett led i vår dokumentation av fäbodkulturen har nu turen kommit till Gnarp och Gnarps HembygdsföreningNordanstigs kommun och deras analys av sitt fäbodväsende.

Genom att digitalisera våra fäbodar får många fler möjlighet att lära känna vårt kulturarv.

Den här sammanställningen är långt ifrån färdig utan ska närmast ses som ett underlag att bygga vidare på. Det saknas bl. a. uppgifter om vilka ägarna var/är på de olika vallarna och kanske har även uppgifter blivit felaktiga. Detta hoppas vi få hjälp med av någon som vet hur det hela ligger till. Vi hoppas även få fler berättelser och fler bilder från kanske fler vallar.


Mejladressen till oss hittar du längst ner på sidan.


Vi rekommenderar: Läs den här utomordentligt intressanta historiebeskrivningen: Liten vallkrönika i ord och bild från bovallar i Gnarp, av Erik Svedberg.


För att se bilder på Gnarps fäbodvallar klicka på: Gnarp sockenbilder


Läs mer på Gnarp.org


Materialet i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

Det är okej att använda något av Dellenportalens uppgifter om du anger dellenportalen.se som källa. Tycker du dessutom att det är värt något är en liten gåva till Dellenportalens BG 6408-619 968 508 mycket välkommen. Men det är inte okej att ta bilder och text och lägga ut det på andra sidor.


Namn som minner om när vi boförde är ortnamnet Tå, som betyder fägata


Gillar du den här sammanställningen får du gärna dela den med dina vänner


Har du en egen hemsida får du gärna länka till Dellenportalen. Tack för ditt stöd!


Den här sammanställningen är sponsrad av:

Här saknar vi sponsorer, men vi gör gärna reklam för dig om du vill synas lite bättre.
Vill du veta mer? Klicka här. 


Använd sökfunktionen

Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


gv-011-v-kort
Vykort.  Västansjövallen, Norrfjärden, Vallenbodarna, Åsvallen

 


 

gv-012-1898

Generalstabens karta över Gnarp från 1898. Kartan har vi fått från Bertil Sundin. Han har numrerat upp de 40 vallar som man känner till i Gnarp. Här nedan delad i två delar

gv-013-karta1

gv-014-karta2

 

Vallar i Gnarp

1. Västansjövallen
2. Lortbodarna (Lortbovallen, Lortsjöbodarna?)
3. Rödkullsvallen
4. Annsjövall
5. Gällstavallen
6. Nybodvallen
7. Mörhögsvallen
8. Åsbodarna
9. Åsnorrbodarna
10. Gårdsjön
11. Frästavallen
12. Åskullen?
13. Torringsvall (Torringsbodarna, Ortsjö fäbod, Hornsjöbodarna)
14. Åsvallen (Västra, under Byn)
15. Bostabodarna
16. Åsvallen (Östra, under Ås)
17. Bölesbodarna (Bösjövallen, Selinsvallen)
18. Pissmyrsvallen (Storsvedsvallen?)
19. Skarhålsvallen
20. Gammelbovallen
21. Vallenbodarna, läs artikel om vallen nedan
22. Gryttjesvallen, läs om Gryttjesvallen av Sven Norman.
23. Skestavallen
24. Gammelbodarna (”Vallenbodarna flyttade hit en tid”)
25. Toppbodarna (Toftebodarna)
26. Gingstavallen (Långbodarna?), vallämning inventerad av Riksantikvarieämbetet 1983
27. Fjärdsvallen (Fjällsvallen?, Norrfjärden)
28. Gryttjesgård (Haddång)
29. Djupevallen
30. Trollbovallen
31. Rogstavallen
32. Hustabodarna (Hustavallen),vallämning inventerad av Riksantikvarieämbetet 1983
33. Långsvedbodarna, vallämning inventerad av Riksantikvarieämbetet 1983
34. Norrmoen? (Norrmon?, Norr-om-ån)
35. Orrsjön?
36. Änget?
37. Lillbovallen?
38. Rödmarn?
39. Storbomyran? (”norr om Byn”)
40. Lillbomyrarna? (”nära Gryttje”).

Nummer 12, 37-40 har jag inte kunnat lokalisera, de är ej placerade på kartan.

Sammanställt av Bertil Sundin

 


Gammal fäbodkultur bevaras

”Kvällstunden” den 2 juli 1993
Av E. Hogson

 

gv-009-klipp

Tillverkning av vispar vid fäboddag på Vallenbodarna i Gnarp
Foto: E-Holgher Holm

Ett lovvärt initiativ att söka bevara något av gammal fäbodkultur gjordes för en del år sedan i Gnarp, Hälsingland, där man inrikta sig på att upprusta och bevara en av provinsens äldsta ock kanske vackraste fäbodar – Vallenbodarna, med anor från 1700-talet.

De markägare som har andel i vallen, och som har sina skogsskiften i anslutning till vallen, och bland dem den s k Norinska Stiftelsen vilken äger en större skogsareal i området, har verkligen gått in för uppgiften på allvar. Med bl a bidrag från nämnda stiftelse har man på ett genomgripande sätt röjt allt lövsly och dylikt från vallplanen och dess omgivning. Skogsvårdsstyrelse har ansvar för skötseln av nämnda skogsareal.

Vid ett par tillfällen har stiftelsen donerat virke och viss arbetskraft för framställning av takspån i tillräcklig mängd för att förse vallens fjorton stugor och uthus med nya spåntak. En välgjord skogsbilväg har man låtit anlägga som sträcker sig genom området och med en vändplan i närheten av vallen.

Man har bland intressenterna bildat ett s.k. vallråd, som skall handlägga och förverkliga planerna rörande vallens bevarande i dess ursprungliga skick, med bl a spåntak på alla byggnader, och inte blir det någon stugby i vanlig bemärkelse. Vallen får enligt stadgarna inte bebyggas med nya hus.

Till aktiviteterna på vallen hör i första hand den fäboddag som årligen anordnas andra helgen i juni och som besöks av hundratals personer. Då har besökarna möjlighet att göra heder åt ett dignande kaffebord, samt åt en del gamla maträtter, såsom rörost, ostkaka, glödhoppor mm.

Vidare har man möjlighet att se hur en del hantverk utfördes fordomdags, såsom bindning av korgar, näverarbeten, linstråkning, växtfärgning, tillverkning av vispar etc. Inslaget av av gamla klädedräkter bland kommitterade  och besökare förhöjer stämningen, liksom underhållning av dragspelsklubb, manskör och folkdanslag.

En kolmila har ett flertal år anlagts på ett skogsskifte i närheten av vallen, och som rönt stor tillslutning av intresserade besökare. En gammal timrad lada har nyligen flyttats till vallen, och meningen är att den så småningom skall bli ett litet museum dit man samlar allehanda gamla bruksföremål med anknytning till det äldre jord- och skogsbruket.

På vårarna och försommaren är det många skolklasser som besöker vallen före skolavslutningen.

Från denna vall är en vandringsled anlagd, som går genom två angränsande socknar – en sträcka på ca 40 km, och på sin väg angör den ett flertal gamla fäbodplatser, och leden är flitigt frekventerad.

Varje sommar firar de familjer med anhöriga, som har anknytning till vallen, en s.k. ”bodag” i slutet av augusti. Denna dag samlas man vid dukade långbord på vallplanen för att njuta av en härlig måltid bestående av gammaldags fäbodmat – potatis, glödstekt strömming, s k sotare, rullströmming, rörost, färskost, messmör, tunnbröd etc. och som avslutning på sommarhalvåret kaffe med god kaka till.

En av intressenterna av att handlägga och förverkliga planerna rörande Vallenbodarnas upprustning och dess bevarande i ursprungligt skick var fröken Brita Norberg, vilken sedan 1914 oavbrutet var på vallen med sina kor under 44 somrar.

Under senaste krigstiden och åren strax därefter var det sju vallstintor med sina kor på vallen varje sommar.

Till ritualerna då hörde bl a att man varje frukost sedan ”morgonstöket” var avklarat, samlades till gemensam måltid på vallplanen om vädret tillät, och då turades man om att koka potatis.

Här på vallen hade man till skillnad från andra vallar lättsamt på så vis, att man inte behövde förvandla mjölken till ost, smör, etc. som annars var brukligt, utan de jordbrukare som hade sina kor på vallen turades om att hämta mjölken varje morgon – på den tiden med häst, och forslade den till mejeriet i centrala Gnarp, en sträcka på ca 10 km.

gv-010-klipp

Växtfärgning vid boföringsdagen på Vallenbodarna i Gnarp Foto: E-Holgher Holm

 


gv-015-klipp

Bild ur HT den 10 augusti 2009. Text och foto: Maria Hedblom

Birgitta Törnqvist Nordin och Ingrid Törnqvist sitter framför deras vallstuga på Vallenbodarnas fäbod i Gnarp. På söndagen var det vandring och information om området för de som var intresserade. Ingrid Törnqvist håller fogdestaven som tillhör henne eftersom hon är vallfogde på vallen

 


 

Naturskyddsföreningen i Nordanstig inbjöd till
familjedag på Vallenbodarnas fäbodvall

 

gv-019-klipp

Bild ur HT den 21 augusti 2004. Text och foto Eva Andersson

Skönt att promenera bland vallstugorna tycker de här två besökarna på naturdagen

 

gv-020-klipp

Bild ur HT den 21 augusti 2004. Text och foto Eva Andersson

Den uppstoppade berguven med tillhörande läte visades av Sven Norman.
Besökarna fick exempelvis veta hur de ska kolla på fladdermöss, göra bon till humlor, fåglar och igelkottar samt stimulera fjärilslivet. Föreningens Inger Åhslund från Mellanfjärden hade plockat 23 olika sorters mossor och larver som hon visade.

– Mossorna är en underskattad upplevelse i skogen, sa besökaren Hans Östbom, Norrfjärden. Mossorna är mycket vackra och finns i friska, levande skogar; mossorna berättar hur skogarna mår.

 


 

Västansjövallen

 

gv-017-vestansjo-

Bild ur HT den 21 augusti 2004. Text och foto Eva Andersson

En välskött fäbodvall, öppen tack vare fårbetet, är Västansjövallen en dryg mil nordväst om Gnarp. I förgrunden den nya fastbandhagen.

gv-018-vestansj

Bild ur HT den 21 augusti 2004. Text och foto Eva Andersson

De bästa landskapsvårdarna är fåren, intygar Anders Andersson och Karin Sjödin på Västansjövallen i Gnarp

 

 

 


 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sammanställningen, liksom allt annat vi gör för bygden, och vill stödja vårt arbete är en gåva, eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo. Tack för ditt stöd!

Tack för att du vill hjälpa oss – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök!

Sammanställt av Åke Nätterö och Viveca Sundberg

 


Tillbaka till toppen 

Dellenportalen.se | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 820 62 Bjuråker | tel 0653-600 62
Dellenportalen.se | Viveca Sundberg | S. vägen 47 | 824 43 Hudiksvall | tel 070-521 47 10


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *